Kindernevendienst

Tijdens een deel van de kerkdienst (in elk geval gedurende de overdenking) hebben kinderen van de basisschoolleeftijd een eigen samenkomst, waar ze op hun niveau vorm en inhoud geven aan het Bijbelverhaal dat ook in de kerk  wordt gelezen. Voorts wordt gedurende de adventsperiode en de 40-dagentijd aan een project gewerkt.
Coördinatie: Ruud Wiggers, T 85 16 22, E ruudwiggers@home.nl