H.O.P.

De Hofkerk Ontmoetingsplek (H.O.P.) is de plek voor jongeren van 15 – 20 jaar waarin we samen zoeken naar wat Bijbelverhalen ons nu te zeggen hebben. Hierbij leggen we voortdurend de link naar de eigen leefwereld.

Info: ds. Wim de Jong E wim.dejong@hetnet.nl