Bezoekgroep ouderen

Doel:
Het regelmatig bezoeken van ouderen vanaf 80 jaar.

coördinatie mw. A.H.T. de Boer – Hulstijn, Kerkegaarden 30, T 26 08 39, E deboer12@planet.nl