Jeugd- en jongerenwerk

VIEREN

Kindernevendienst 4 – 12 jaar

Veertigdagentijd project

Adventsproject

Kinderkerst

Jeugdkerk 12 – 18 jaar

6 x per jaar

Jeugddiensten 10+ jaar

4x per jaar

Voor en door jongeren

Sleutelmomenten vieren

Doopdienst

4-jarigendienst waarin aandacht wordt besteed aan de kinderen die naar de basisschool gaan

12-jarigendienst waarin aandacht wordt besteed aan de jongeren die naar de brugklas van het voortgezet onderwijs gaan

18-jarigendienst waarin aandacht wordt besteed aan de jongeren die gaan werken of verder gaan studeren

 

LEREN

Kindercatechese       8 – 12 jaar

Drie bijeenkomsten voor Pasen en afgesloten met Witte Donderdagdienst

Jongerencatechese   13 – 17 jaar

5 bijeenkomsten voorjaar en 5 bijeenkomsten najaar

Voorbereidingsbijeenkomsten sleutelmomenten

12-jarigendienst samen met de ouders

18-jarigendienst

23+ groep

7 x per jaar

kerstmaaltijd

Godsdienstonderwijs openbare basisscholen

10 lessen van 45 minuten per jaar aan groep 7 en groep 8

Met bezoeken aan kerk, moskee en synagoge

 

DIENEN

Meewerken aan kerkdiensten

Unico

Camerateam kerkdiensten

Liturgieteam kerkdiensten

Projectieteam kerkdiensten

 

ONTMOETEN

Startweekend 8 – 14 jaar

Samen eten

Avondspel

Slapen in de Hofkerk

CJV 12 – 18 jaar

Om de week op vrijdagavond vanaf 20.00 uur

Maandelijks bijzondere activiteit

Kerstviering

CJV 18+ jaar

Elke vrijdagavond vanaf 22.30 uur

 

Vrijdagavond, jeugdavond!

We zijn al weer een aantal maanden bezig met jeugdactiviteiten (12-16) op de vrijdagavond. Om de week…

Lees meer