Coronavirus – 5 mrt

Het Coronavirus breidt zich uit en de laatste ontwikkelingen hebben er toe geleid dat er nieuwe maatregelen zijn genomen om de epidemie in te dammen. Eén van deze maatregelen is om bijeenkomsten met meer dan 100 mensen niet door te laten gaan. Omdat er regelmatig meer dan 100 mensen in de kerkdiensten in de Hofkerk aanwezig zijn, wil de kerkenraad proberen het aantal kerkgangers in de komende weken te beperken.
Vooral de oudere en kwetsbare gemeenteleden wordt geadviseerd om de kerkdienst via internet te volgen. Dit kan via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor.

We hopen dat deze maatregelen van korte duur zijn. In gedachten voelen wij ons verbonden met de mensen die direct of indirect getroffen zijn door het virus. In de gebeden zondag zullen we hier ook aandacht aan geven.
We onderschrijven de woorden waarmee ds. de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk Nederland, zijn perspectief op het coronavirus besluit:

De veertigdagentijd is bij uitstek de tijd om ons toe te vertrouwen aan God. Hij kent ons broze bestaan. Hij heeft het gedeeld, opdat wij in ‘dit smal en onvast bestand’ niet vallen uit zijn hand!

Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild,
hebt boven ‘t nameloze mij uitgetild,

laat mij dan dankbaar leven, de volle tijd,
geborgen in de bevende zekerheid,

dat ik niet uit dit smal en onvast bestand
van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand.’

(Ad den Besten, Lied 920)

De volledige tekst van zijn boodschap is te vinden op https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/god-angst-en-verbijstering-ontredderen-ons/

Heeft u vragen of anderszins behoefte om over het bovenstaande van gedachten te wisselen, neem dan gerust contact op met ondergetekenden.

Namens de kerkenraad,
Cees van der Sluijs, voorzitter
ds. Wim de Jong, predikant