besluit kleine kerkenraad over toegang kerkdienst

Naar aanleiding van een verzoek vanuit de gemeente heeft de kleine kerkenraad bezien of het recente advies van de PKN om kerkdiensten weer toegankelijk te maken voor ten hoogste 30 aanwezigen (excl. voorganger en organisatie) kon worden overgenomen. Naar onze mening is dit (nog) niet het geval. Wij hebben hierin de volgende punten meegenomen:

  • een advies van de PKN is geen vrijbrief voor alle gemeenten; per gemeente gaat de (k)kr hier over.
  • het risiconiveau van Twente is 4, oftewel zeer ernstig; dit geldt voor heel Nederland.
  • de Hof van Twente / Goor kent de nodige besmettingen, ook onder gemeenteleden.
  • dat wordt niet minder zolang de reproductiefactor R boven de 1 blijft; hij schommelt nu rond de 1.
  • de kerkgangers zijn in meerderheid de kwetsbare groep.
  • dat geldt ook voor de vrijwilligers die bij heropening extra moeten worden ingezet.
  • kerkrentmeesters willen de kosters niet onnodig belasten.
  • het vaccineren komt langzaam op gang; het is verstandiger om enkele weken te wachten tot hier wat meer schot in zit.

We blijven de ontwikkelingen natuurlijk volgen, en zullen, zodra we het verantwoord vinden, ons besluit aanpassen.