collecte – 28 mrt

Nu het ernaar uitziet dat er gedurende langere tijd – in elk geval tot 1 juni – geen kerkdiensten mogen worden gehouden met kerkgangers, komen de gebruikelijke collecten in het gedrang. Zoals u weet wordt het zgn. levend geld naast de actie Kerkbalans voor een deel ingezameld via collecten tijdens de dienst en acties. De collecten tijdens de dienst brengen jaarlijks voor de kerk ongeveer € 6.500 op, een niet te verwaarlozen bijdrage, die we liever niet zouden missen. Voor de diaconie gaat het om een vergelijkbare bijdrage.

Nu we elkaar voorlopig niet op zondagmorgen treffen, zouden wij het zeer op prijs stellen als u ons wat tegemoet zou willen komen bij het ontbreken van de ‘inzameling der gaven’ zoals dat zo mooi heet. Stel dat u per inzameling een euro schenkt, dan betekent dat van begin maart tot eind mei toch gauw 14 euro voor de kerk en 14 euro voor de diaconie! Wat zou het mooi zijn als u die bijdrage toch aan ons overmaakt via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er niets wordt vermeld delen wij de opbrengst. U zult hier ook op worden gewezen in de internet kerkdienst.

Hartelijk dank vast!

Kerkrentmeesters en diaconie.