Hofkerk open voor moment van stilte of gebed voor Oekraïne

De oorlog in Oekraïne maakt veel bij ons los. Ontzetting, boosheid en verdriet over de slachtoffers, de verwoesting, het geweld, zorgen over de mensen die in angst leven en zorgen over de mensen die op de vlucht zijn geslagen. Maar ook eigen gevoelens van angst en onzekerheid om het grove geweld.
De Hofkerk zet daarom haar deuren een aantal keer per week open voor ieder die behoefte heeft om te bidden, stil te zijn, een kaarsje aan te steken of behoefte heeft aan een luisterend oor.
De Hofkerk is open op
dinsdag 10.00 – 12.00 uur
dinsdag 18.30 – 19.30 uur voorafgaande aan het avondgebed, waarin we ook een vredesgebed opnemen
donderdag 10.00 – 12.00 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur
en uiteraard zondag voor en na de kerkdienst van 10.00 uur
Ieder is van harte welkom.