Kerkbalans 2024 start

Van de 618 adressen die in januari door het Kerkbalans team zijn benaderd, schriftelijk via de bezorgers van het kerkblad, of via e-mail, hebben bij het sluiten van de kopij van deze uitgave van Kerk Onderweg al 356 kerkleden gereageerd (bijna 58%) met een totaalbedrag van € 89.652 (94% van de begroting 2024 van € 96.000). Ter vergelijking: vorig jaar waren dat er 223 (33%) met een totaalbedrag aan toezeggingen van € 60.740 (60%).
We zijn dus nu al een flink stuk verder dan vorig jaar zelfde tijd, en het ophalen van de antwoorden heeft daarbij zonder meer geholpen! Heel veel dank dus.
De verdeling van die 58% reacties ziet er als volgt uit:
106 kerkleden dragen maximaal € 5 per maand bij = totaal € 3803
70 kerkleden maximaal € 10 per maand = totaal € 7.120
94 kerkleden tussen € 10 en € 25 per maand = totaal € 18.727
55 kerkleden tussen € 25 en € 50 per maand = totaal € 25.155
19 kerkleden tussen € 50 en € 100 per maand = totaal € 16.972, en
10 kerkleden meer dan € 100 per maand = totaal € 17.875.
In de beide figuren vanaf ’12 uur’ rechtsom af te lezen.

   

Aan degenen die nog niet hebben gereageerd het dringende verzoek dat alsnog te doen. En als u zich heeft gemeld om digitaal, d.w.z. via e-mail, een toezegging te doen: iedereen is als het goed is aangeschreven, dus kijk dan even in uw spam box of vraag uw eventuele partner of het verzoek daar is binnengekomen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Op naar de ton!

Frits Schutte, penningmeester a.i.

Voor de goede orde: de actie Kerkbalans is bedoeld om dekking te krijgen voor de grote uitgaven van de kerk, in het bijzonder het traktement van de predikant (loopt voor een deel door met een kerkelijk werker en een consulent), onderhoud van kerk en Klokkenkamp, en energie. Daarnaast vinden enkele malen per jaar acties plaats voor een bepaald doel: Paascollecte, Solidariteitskas, verjaardagsfonds, kerkblad en Eindejaarscollecte.