Oecumenische online viering 16 januari

Op zondag 16 januari 10.00 uur is de jaarlijkse oecumenische viering waarin het gebed voor de eenheid centraal staat.
Het thema is: Licht in het duister. Deze viering is opgenomen vanuit de Hofkerk en is voor iedereen mee te beleven via het youtube kanaal van RK Twente Zuid of via  https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor. Dit kan om 10.00 uur maar ook op een later tijdstip.

Het materiaal voor deze viering is dit jaar voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Als kleine, kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio waar spanningen en gewelddadige conflicten aan de orde van de dag zijn en waar eenheid vaak ver te zoeken is. Meer dan ooit heeft het Midden-Oosten een hemels licht nodig om de volken daar te leiden. De ster van Bethlehem is een teken dat God met zijn volk meegaat, hun pijn voelt, hun geschreeuw hoort en hen compassie betoont.

 Aan deze viering werken leden van de verschillende geloofsgemeenschappen uit Goor en omgeving mee. Voorgangers zijn pastor Annette Zoet, Simone Yallop, Nizar Gorgis en ds. Wim de Jong.