Nieuwsbrief 2 september

Beste mensen

Dit weekend maken we in de Hofkerk weer een begin met het nieuwe seizoen, maar anders dan anders. De startdienst op 6 september is ingebed in drie dagen Open Huis, waarover hier onder meer. Het programma van het Open Huis geeft goed weer wat de Hofkerk ook/juist in deze corona-tijd mensen kan bieden: bezinning, stilte, gebed, ontmoeting, bezig zijn met bijbelverhalen. Een programma in een ruime openingstijd zodat iedere bezoeker zich veilig kan voelen.
We hopen velen van jullie op één van deze dagen te ontmoeten.

Kerkdiensten – iedereen welkom
De kerkdiensten staan weer voor iedereen open en iedereen die geen corona-gerelateerde gezondheidsklachten heeft is van harte welkom.
Naast de 70 zitplaatsen in de kerk is er bij te grote toeloop een overloop mogelijk in de Ripperdazaal waar via het grote scherm de dienst mee kan worden beleefd. Dit vraagt van de kerkgangers wel de solidariteit om met elkaar te zorgen dat niet iedere week dezelfde mensen in de Ripperdazaal moeten zitten. Heb je bijvoorbeeld de ene zondag in de kerkzaal de dienst kunnen volgen, kom dan de andere zondag iets korter voor 10 uur zodat bij grotere toeloop je die keer een plek krijgt in de Ripperdazaal.

Ophalen van kerkgangers is helaas nog niet mogelijk en ook is er nog geen gelegenheid om na afloop samen koffie te drinken.
Wel is er elke week weer kindernevendienst in de eigen ruimte.
Tegelijk blijven alle diensten natuurlijk mee te beleven op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor
Uiteraard gelden ook in de kerkdiensten de landelijke richtlijnen, maar de belangrijkste is wel om bij gezondheidsklachten thuis te blijven.
Op de website zijn protocol kerkdiensten en gebruikersplan te vinden: http://www.hofkerkgoor.nl/overzicht/actueel

Inloop donderdagmorgen open
Elke donderdagmorgen is de inloop open van 10.00 – 11.30 uur. Het Hemonyplein is zo ingericht dat bezoekers er op 1,5 meter van elkaar kunnen zitten. Ingang is via de deur bij de Drostenzaal.
Belangrijk is om bij gezondheidsklachten thuis te blijven en de aanwijzingen van de gastheer/gastvrouw op te volgen.
Iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, een praatje met andere gasten, een kopje thee of koffie, is van harte welkom.
Met de inloop is ook de Stiltehoek elke donderdagmorgen geopend van 10.00 – 11.30 uur.

Avondgebed elke dinsdag 19.30 uur
Vanaf 8 september is er weer elke dinsdagavond van 19.30 – 20.00 uur een avondgebed. Tijdens dit avondgebed is er ruimte voor stilte en bezinning. Bij de gebeden is er voor iedereen de gelegenheid een kaars aan te steken.
Voor de lezingen maken we gebruik van het leesrooster van Taizé.


Het avondgebed heeft een vaste liturgie met een cyclus van vier vaste thema’s, waar de lezing, de liederen en de gebeden op zijn afgestemd.

Week 1: Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping
Week 2: Levensreis
Week 3: Heling
Week 4: Vertrouwen

Iedereen is van harte welkom.

Open huis Hofkerk 4 – 5 – 6 september

  • Vrijdag 4 september 18.30 – 20.30 uur
  • Zaterdag 5 september 10.00 – 13.00 uur
  • Zondag 6 september 11.30 – 17.00 uur

Iedereen is van harte welkom voor een kop koffie en/of een praatje, bij mooi weer kan dat buiten op het kerkplein.

In de kerkzaal is een  expositie van beelden van Rob Flink. Beelden om bij stil te staan en die tot nadenken kunnen stemmen.
Enkele titels zijn Ontworsteling, Gedeelde passie, de Dans, Ontstijging, Swing, Vertrouwen en Met open vizier, dus het zijn verhalende en betekenisvolle beelden en een absolute aanrader.


Ook is in de kerkzaal de stiltehoek open voor korte meditatie, gebed en of het aansteken van een kaarsje.
Tevens zijn er elke dag korte orgelconcerten

– Vrijdag 19.00 uur, 20.00 uur                          Henk Langenkamp
– Zaterdag 10.30 uur, 11.30 uur                        Rob Huberts
– Zondag 14.00 uur, 15.00 uur                         Cees van der Sluijs

Midden op het Kerkplein plaatsen we een Olijfboom als plek van hoop en verwachting met daaronder witte stenen.
Een speciale plek om uw gedachten over deze tijd of over een actuele gebeurtenis in uw leven in één woord te vangen.
Schrijf dat woord op 2 stenen, leg 1 steen bij de Olijfboom en de andere steen mag mee naar huis.
We hopen van harte dat er na 3 dagen Open Huis een witte stenenzee rondom de boom ligt en dat veel mensen hier een moment van bezinning en inkeer hebben ervaren. Daarmee wordt ook het kerkplein een bijzondere plek van geloof, hoop en liefde. In de kerkdienst van zondagochtend zal worden stilgestaan bij de woorden die tot dan toe bij de boom zijn ‘geoogst’.

Ook kan iedereen kennismaken met Bibliodrama (coronaproof) zaterdag 11.00 uur & zondag 14.00 uur –  opgeven niet nodig. We stappen letterlijk het verhaal binnen en verkennen de verschillende personages en thema’s in het verhaal. Ook spelen we kleine stukje er uit. Gekleurde hoepels op de grond zorgen voor een veilige speelruimte.

Startdienst zondag 6 september
Thema van de startdienst is: Het goede leven!
Wat maakt het leven goed, ook in tijden van corona of andere moeilijkheden?
En wat is dat precies: een goed leven?
Centraal in de dienst staat de olijfboom met de witte stenen. Enerzijds staat de olijfboom voor de verhalen van geloof, hoop en liefde.
Anderzijds voor een nieuwe toekomst. Denk ook aan het verhaal van Noach waarin de duif met een olijftakje aangeeft dat leven op aarde weer mogelijk is.
Met die belofte mogen we ook het nieuwe seizoen in, hoe onzeker veel dingen nog zijn.
Graag ontvang ik intenties voor voorbeden, het liefst via de mail.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten ontbreken willen wij u vragen om de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld delen wij de opbrengst

Vrede en alle goeds,
ds. Wim de Jong