Nieuwsbrief Hofkerk – 25 mrt

Beste mensen

Via deze nieuwsbrief wil ik jullie graag op de hoogte houden met nieuws over de Hofkerk.
Afgelopen zondag 22 maart hebben we de eerste kerkdienst zonder bezoekers gehouden.
Een vreemde gewaarwording om voor een lege kerk te staan. Toch voelde ik me sterk verbonden met alle mensen in de gemeente,
of ze nu wel of niet mee konden kijken via internet. De berichten die ik na afloop van de dienst ontving gaven aan dat velen van jullie deze verbondenheid op een zelfde manier hebben ervaren.
Alle berichtjes, mailtjes, kaartjes en telefoontjes die ik in de afgelopen weken ontving hebben mij er weer eens bij bepaald hoe verbonden we met elkaar zijn in de Hofkerk.
Ze beteken voor mij een grote steun. En daarbij heeft ook de inzet en steun van zoveel vrijwilligers die allerlei taken hebben opgepakt diep geraakt.

Hofkerk gesloten tot 1 juni
Tot 1 juni kunnen we geen activiteiten en bijeenkomsten organiseren in de Hofkerk.
Dat betekent dat alle geplande activiteiten en bijeenkomsten in deze periode niet door gaan.

Kerkdiensten
De kerkdiensten zullen in ieder geval tot 1 juni alleen via internet mee te beleven zijn. Het adres is: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor
Ook de avondgebeden in de stille week (6 – 11 april) zullen allemaal via internet te zien zijn. Ze beginnen allemaal om 19.30 uur, ook op Stille Zaterdag.

Pastoraat
Alle pastorale vrijwilligers en bezoekers proberen zo veel mogelijk telefonisch contact te houden met oudere en kwetsbare gemeenteleden.
Ook de deelnemers aan de maaltijdgroep worden regelmatig gebeld door de gastheren en gastvrouwen.
In deze contacten wordt ook gevraagd of men het redt als het gaat om boodschappen en andere praktische zaken. Zo hebben we met de inzet van vrijwilligers al een aantal mensen kunnen helpen.
Maar het is altijd mogelijk dat niet iedereen is bereikt, ook omdat we niet van iedereen telefoonnummers hebben.
Heeft u behoefte aan contact of kent u iemand die dat heeft, neem dan gerust contact met mij op.

Diaconie zorgt voor voedselpakketten – ieders hulp gevraagd
De voedselbank stopte twee weken geleden met de uitgifte van voedselpakketten, waardoor een aantal mensen in de problemen leken te komen.
In samenwerking met anderen heeft de diaconie actie ondernomen en vraagt hierbij hulp aan gemeenteleden.
Vanaf maandag 30 maart aanstaande is het mogelijk om voedsel in te leveren ten behoeve van klanten van de voedselbank.
Voor dit doel wordt er een dichte aanhangwagen voor de ingang van de “Klokkenkamp” neergezet waarin u de gehele dag van maandag tot en met zaterdag uw producten (droge en houdbare levensmiddelen) kunt deponeren.
Op de genoemde dagen zal er van 10.00 uur tot 12.00 uur iemand aanwezig zijn bij de aanhangwagen om eventuele vragen te beantwoorden.
De aanhangwagen wordt elke avond geleegd.
Het inzamelen is een gezamenlijk project van de Hofkerk, Doors Wide Open, Salut en de gemeente Hof van Twente.
Deze week  heeft de diaconie al 25 voedselpakketten geleverd en zal ook de komende weken de pakketten aanvullen met verse producten.
Contactpersoon is Yke de Jong, telefoonnummer: 06-15 55 14 26

Kerkdienst zondag 29 maart
We lezen zondag verder uit het verhaal van de Uittocht uit Egypte (Exodus 9), waarin plagen het land Egypte teisteren.
Opeens een heel actueel thema nu de hele wereld geraakt wordt door de Corona-plaag.
De grote vraag in dit verhaal is: hoe reageren mensen op de (aankondiging van de) plaag? Welke verantwoordelijkheid neem je?
En waaruit put jij kracht om die verantwoordelijkheid te nemen juist in een tijd die er om spant?
Graag ontvang ik intenties voor de voorbeden. Het liefst per mail.

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Dat er een morgen komt

Ga met ons God,
de lange weg
van onmacht en verdriet
naar kracht en opstanding.
Ga met ons die weg
die over sterven heen
naar onaantastbaar leven voert.
Duld onze vragen.
Erken ons verdriet.
Verzacht wat zo pijn doet.
En laat er ook licht zijn.
Blaas de gloed
van verlangen weer aan.
Dat er een morgen komt
die ons optilt.
Dat er een avond is
van vervulling,
van eeuwig weerzien
en thuis zijn met allen.

Kris Gelaude

Vanaf deze plek wil ik iedereen veel sterkte wensen in zijn of haar persoonlijke situatie!
Vrede en alle goeds,
ds. Wim de Jong