ds. Dick Juijn, Delden onze consulent

Met het vertrek van ds. Wim de Jong naar Deventer is onze kerk vacant geworden. Tot het moment dat een nieuwe predikant intrede heeft gedaan, zal ds. Dick Juijn, predikant te Delden, voor 1 dag in de week onze consulent zijn. Wij verheugen ons op zijn inzet en een goede voortgang van de vele activiteiten die ook na het vertrek van ds. De Jong  doorgang zullen en moeten vinden.