Avondmaalscollecte 1 augustus

 

Deze avondmaalscollecte is bestemd voor de Stichting Leendert Vriel Hof van Twente. Dit is een stichting voor terminale thuiszorg. Vrijwilligers van de stichting geven hulp en aanvullende zorg aan ernstig zieken die tot doel hebben de laatste levensfase thuis door te brengen. De vrijwilliger biedt tijd, aandacht en ondersteuning aan degene die gaat sterven en diens naasten. Het verdriet kunnen ze niet wegnemen, wel een deel van de zorg. Ze staan 24 uur per dag klaar. De vrijwilligers krijgen, voordat ze met dit werk beginnen een cursus, zodat ze professioneel kunnen begeleiden.
Uw bijdrage is van harte welkom op het rekeningnummer van de diaconie: NL66 SNSB 0908 7637 43 t.n.v. ‘Diaconie Prot. Gemeente Goor’ onder vermelding van “Leendert Vriel”. De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdubbelen!