Avondmaalscollecte 2 juni

Deze is vandaag voor de Stichting “Wilde Ganzen”.
Zij zetten zich al 67 jaar in voor een wereld, waarin mensen die in armoede leven op eigen kracht hun situatie en hun toekomst verbeteren. De initiatieven worden opgezet door lokale “aanpakkers”, samen met Nederlandse stichtingen. Zij ondersteunen deze samenwerkingen met kennis, een sterk netwerk en geld. Zo helpen ze “aanpakkers”, die aan de slag gaan om hun buurt vooruit te helpen, met de aanleg van sociale voorzieningen, van  schoon drinkwater tot onderwijs en medische zorg. Jaarlijks steunen de “Wilde Ganzen” honderden kleinschalige projecten met  advies, geld, expertise en hun netwerk. De collecte wordt van harte bij U aanbevolen! U kunt ook via de bank geven. Het banknummer van de Diaconie staat achter op elk kerkblad.

De Diaconie.