Avondmaalscollecte Witte Donderdag voor Alzheimer Nederland

De Avondmaalscollecte op witte donderdag is bestemd voor  :  Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een beter leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. Dit gebeurt aan de hand van vijf speerpunten:

onderzoek – samen met onderzoekers, bedrijven en particulieren  wordt breed dementieonderzoek gefinancierd
ondersteuning – mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen terecht voor hulp en advies
belangenbehartiging – landelijk en regionaal opkomen voor de belangen van mensen met dementie en hun mantelzorgers
dementievriendelijke samenleving – zorgen voor een dementievriendelijke samenleving, zodat mensen met dementie langer kunnen meedoen
voorlichting en informatie – door voorlichting en informatie kennis en begrip vergroten.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op de bankrekening van de diaconie  NL66 SNSB 0908763743