Bestemming Avondmaalscollecte 4 februari

Oogproject Moldavië – MAX Maakt Mogelijk

Ouderen in Moldavië worden blind omdat ze geen staaroperatie kunnen betalen. Al jaren zijn er ouderen in Moldavië die te lang blijven rondlopen met verwaarloosde oogaandoeningen als staar, terwijl deze vaak eenvoudig te verhelpen zijn met een operatie waarmee wordt voorkomen dat mensen blind worden. Maar er is een enorme lange wachtlijst, de betaling van een eigen bijdrage is voor veel ouderen te duur en de operatie in een privékliniek is onbetaalbaar. MAX Maakt Mogelijk financiert daarom het ‘oogproject’ in Moldavië, waarbij in de afgelopen jaren al enkele duizenden ouderen werden geopereerd. Voor de ouderen is de impact van een oogoperatie enorm. Het betekent dat ze zelfstandig kunnen blijven functioneren en dat ze uit hun isolement komen.

MAX Maakt Mogelijk kon dankzij donaties vorig jaar 450 staaroperaties laten uitvoeren. Hopelijk zal het aantal dit jaar met uw hulp alleen maar toenemen.

Namens de diaconie hartelijk dank voor uw bijdrage.

U kunt doneren op bankrekeningnummer NL66 SNSB 0908 7637 43 ten name van  Diaconie Prot. Gemeente Goor o.v.v. 4 februari.