corona 5 november

Na overleg met de kleine kerkenraad is besloten dat in de komende twee kerkdiensten, zondag 8 november en zondag 15 november, geen kerkgangers kunnen worden toegelaten. Helaas valt daarmee ook de geplande aanwezigheid van gezinnen met kinderen weg, maar dat zullen we later wel inhalen.

Ds. Wim de Jong is positief getest en is in verplichte quarantaine. Gelukkig zijn de klachten mild. De dienst van 8 november gaat wel door, maar als online dienst, met een daarin vanuit huis opgenomen overdenking van ds. Wim de Jong. De dienst zal verder worden geleid door ouderling van dienst Frits Schutte. Ook de komende twee avondgebeden op dinsdagavond zullen geen doorgang kunnen vinden.

Maandag 16 of dinsdag 17 november zal de kleine kerkenraad besluiten over het vervolg. Hopelijk zal er geen belemmering zijn – anders dan het tot 30 beperkte aantal kerkgangers – voor de beide diensten op gedachteniszondag 22 november a.s.

Wij weten dat er in deze periode meer gemeenteleden getroffen zijn door het corona-virus of vanwege contact in quarantaine zijn. Wij wensen allen die dit treffen veel sterkte, Gods zegen en een spoedig herstel, en alle anderen een goede gezondheid.

Namens de kleine kerkenraad,
Cees van der Sluijs, voorzitter