Dwarsfluitiste Mi Ying Chen in kerkdienst Hofkerk

De dwarsfluitiste Mi Ying Chen, o.m. bekend van de cinema opera Enschede, zal op zondag 13 maart haar muzikale medewerking verlenen aan de kerkdienst in de Hofkerk. Samen met organist Henk Langenkamp zal zij enige stukken van Loeillet, Händel en Leonardo Vinci spelen. Deze stukken sluiten aan bij de kleur van deze zondag, de tweede zondag in de veertigdagentijd op weg naar Pasen.

Het thema van de dienst is ontleend aan Johannes 12: 20 – 36 waarin Jezus zijn kruisdood vergelijkt met een graankorrel die in de aarde valt en sterft en zo vrucht voort zal brengen.

Voorganger in de dienst is ds. Wim de Jong. De dienst begint om 10.00 uur. Er is kindernevendienst en crèche.