Extra Nieuwsbrief 22 mei

Beste gemeenteleden van de Hofkerk Goor

Een extra Nieuwsbrief op een ongewoon moment.  De Kleine Kerkenraad wil echter het volgende zo snel mogelijk met u delen.

Vandaag, zondag 22 maart, heeft de Protestantse Gemeente Deventer (Lebuïnusgemeente) het besluit genomen een beroep uit te brengen op onze predikant ds. Wim de Jong. In een extra gemeenteberaad, afgelopen middag, is ds. Wim de Jong aan de gemeenteleden van Lebuïnusgemeente voorgesteld. Het betreft één van de twee predikantsplaatsen in deze gemeente, waarbij de nieuw te beroepen predikant een specifieke missionaire-diaconale opdracht krijgt. Nu het besluit is genomen volgt er een kerkordelijk bepaalde periode van vijf dagen waarin nog bezwaar kan worden gemaakt, waarna begin juni het feitelijke beroep zal volgen.

Als Kleine Kerkenraad willen wij Wim de Jong hiermee van harte feliciteren. We hopen dat hij zich snel thuis zal voelen in zijn nieuwe gemeente.  Ook feliciteren wij de Lebuïnusgemeente in Deventer met dit besluit.  We wensen hen een even fijne samenwerking toe, zoals wij dat de afgelopen jaren ook met Wim hebben gehad.

Tegelijkertijd realiseren wij ons dat Wim de Jong onze gemeente na vele jaren gaat verlaten. Eerlijk gezegd moeten we als Kleine Kerkenraad, net als u vermoedelijk, aan dit gegeven nog wel erg wennen. De verwachting is dat begin september afscheid van Wim zal worden genomen. De komende maanden willen we Wim de ruimte geven om lopende zaken geleidelijk aan af te bouwen en zich voor te bereiden op zijn nieuwe predikantschap in Deventer.

De Kleine Kerkenraad