Gebruiksplan De Klokkenkamp vanaf 1 juli

Gebruiksplan De Klokkenkamp in coronatijd [pdf]

We gaan in juli – voorzichtig – beginnen met het opstarten van de maaltijdgroepen en de inloop. Deze activiteiten zullen plaatsvinden op het Hemonyplein, en als ingang zal de ingang langs het kantoor worden gebruikt. Daardoor kan de schuifdeur naar de Ontmoeting dicht blijven en kunnen we het Hemonyplein beter indelen.

We gaan als maaltijdgroep uit van een maximum van 12 deelnemers (incl. koks, gastvrouw/-heer). Dat betekent dat de gasten om de twee à drie weken aan de beurt zijn. Er zal een schema worden gemaakt, waarbij zoveel mogelijk met eventuele wensen rekening zal worden gehouden.

Mensen met klachten die iets te maken zouden kunnen hebben met corona mogen niet binnenkomen. Vanwege de 1,5 meter voorschriften kunnen we helaas geen hulp bieden aan mensen die slecht ter been zijn. We gaan er dan ook van uit dat de bezoekers zelfstandig kunnen komen en geen hulp nodig hebben bij binnenkomst en vertrek.

Bij binnenkomst in de Klokkenkamp staat desinfecteermiddel klaar om de handen te ontsmetten. De coördinator begroet de gasten en vraagt naar de gezondheid. Mensen met corona gerelateerde klachten mogen de Klokkenkamp immers niet bezoeken. De coördinator ziet er ook op toe dat de handen zijn ontsmet.
De beheerder heeft ervoor gezorgd dat er een veilige looproute naar en op het Hemonyplein is aangegeven. Een gastheer/-vrouw wijst de gasten vervolgens naar een plaats aan een van de tafels. Stoelen staan op veilige afstand van elkaar, zodat iedereen op ten minste 1,5 meter afstand van een ander kan zitten. Als de gasten eenmaal aan tafel zitten, mogen ze niet meer van plaats wisselen. Eventuele jassen worden meegenomen naar de zitplaatsen, niet opgehangen in een garderobe. 

Op dinsdag worden de gasten verwacht tussen 17.30 – 17.50 uur. Vertrek is tussen 19.00 – 19.30 uur.
Op woensdag worden de gasten verwacht tussen 17.00 – 17.20 uur. Vertrek is tussen 18.30 – 19.00 uur.

De maaltijd wordt uitgeserveerd op een trolley, die naar een tafel wordt gereden. De deelnemers moeten zelf hun bord van de trolley pakken. Na afloop van de maaltijd wordt de omgekeerde volgorde gebruikt.
Koffie en thee worden uitgeserveerd in kartonnen bekertjes.

Aanwezigen beperken het gebruik van het toilet, en als het echt moet, dan alleen de toiletvoorzieningen in de hal bij de Drostenzaal. In dit toilet zijn papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en tissues aanwezig.

Bezoek aan de stiltehoek is mogelijk, en wel voor de maaltijdgroep aansluitend op woensdagavond van 19.00 – 20.30 uur en tijdens de inloop op donderdagmorgen. Hiervoor is de oostingang van de kerk geopend. Er is een speciaal gebruiksplan voor dit bezoek.

Voor het gebruik van de keuken zal een aparte kook- afwas- en reinigingsinstructie worden gemaakt.

Er is een reinigingsplan voor de Ontmoeting. Na afloop van gebruik maar in elk geval vóór een volgende bijeenkomst moeten tafels en ruggen van stoelen worden afgenomen, alsmede deurklinken, e.d.