Gebruiksplan Hofkerk vanaf 1 juni

Gebruiksplan Hofkerk Goor in coronatijd [pdf]

Aanpassing 1 n.a.v. observaties zondag 7 juni.

We moeten werken met een reserveringssysteem. We nodigen uit per wijk, waarbij de kerkgangers zich moeten aanmelden bij de wijkouderling/wijkcoördinator. Deze bewaakt het maximaal aantal kerkgangers: In de maand juni maximaal 30, vanaf 1 juli maximaal 100. Aanmeldingen lopen tot vrijdagavond 19.00 uur voorafgaand aan de zondag. Mensen met klachten die iets te maken zouden kunnen hebben met corona mogen de kerk niet bezoeken.

Bij binnenkomst in de kerkelijke ruimtes staat desinfecteermiddel klaar klaar om de handen te ontsmetten. Dat moet u gebruiken!
De tweede ambtsdrager (ouderling of diaken) begroet de kerkgangers en vraagt naar de gezondheid. Mensen met corona gerelateerde klachten mogen de kerk immers niet bezoeken. Deze ziet er ook op toe dat de handen zijn ontsmet.

De kerk is zodanig ingericht dat men veilig kan samenkomen: stoelen staan op veilige afstand van elkaar. Iedere kerkganger kan op ten minste 1,5 m afstand van een ander zitten; huisgenoten kunnen naast elkaar plaats nemen.
De koster of beheerder geeft aan waar mensen wel/niet mogen zitten of lopen. Er zijn veilige looproutes vóór de stoelen. Opvullen van achteren oostzijde naar westzijde, en vervolgens een rij naar voren enz.
Jassen worden meegenomen naar de zitplaatsen, niet opgehangen in een garderobe.
Men volge dus de aanwijzingen, en bovenal: men gebruike zijn/haar gezond verstand.

Tijdens de kerkdienst:

  • meezingen mag, maar alleen op spreekniveau of zachter, dus niet ‘uit volle borst’
  • er zal één bos bloemen zijn die een bestemming krijgt. De ouderling van dienst zorgt voor het wegbrengen, tenzij een van de aanwezigen kenbaar maakt dit te willen overnemen
  • collecten: niet mogelijk, maar we hebben goede ervaring met het alternatief, namelijk een bedrag(je) overmaken dat een bepaalde periode afdekt
  • kindernevendienst: mogelijk omdat de leiding hiervoor beschikbaar is, maar gaat alleen door als vrijdagavond blijkt dat er ook kinderen aanwezig zullen zijn
  • eventuele avondmaalsviering: kan zoals op Witte Donderdag, d.w.z. het brood afnemen van een schaal in plaats van aanreiken en een bekertje per persoon. De looproute vereist bijzondere aandacht.

Aanwezigen beperken het gebruik van het toilet, en als het echt moet, dan alleen de toiletvoorziening voor gehandicapten in de Ontmoeting. In dit toilet zijn papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en tissues aanwezig.

Het verlaten van de kerk gebeurt in omgekeerde volgorde, dus voorste rij als eerste, enz.

Koffiedrinken na afloop van de dienst is voorlopig niet mogelijk.

De kwetsbare groep (gemeenteleden van 70+) hebben de mogelijkheid de kerkdiensten live of later te volgen via www.kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor.

Bezoek aan de stiltehoek is mogelijk, en wel op woensdagavond van 19.00 – 20.30 uur en donderdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur. Er is een speciaal gebruiksplan voor dit bezoek.

Er is een reinigingsplan voor de kerk en de Ontmoeting. Wat betreft het reinigen van de kerk: na afloop van gebruik maar in elk geval vóór een volgende bijeenkomst moeten ruggen en armsteunen van stoelen worden afgenomen, alsmede deurklinken, lezenaar, kansel, microfoons, e.d.

Kerkelijke vergaderingen vinden indien zij doorgang vinden voorlopig via Skype plaats.

De verhuur van ruimten in de Klokkenkamp is voorlopig stilgelegd.