Gemeenteavond – kerkenraadsvergadering donderdag 17 februari 20.00 uur

De kerkenraad nodigt ieder van harte uit voor de gemeenteavond/kerkenraad op donderdag 17 februari vanaf 20.00 uur in de Klokkenkamp
De agenda voor deze avond is als volgt:
1. Welkom en opening                                20.00 uur
2. Gemeente zijn                                         20.05 uur
We hebben nu bijna twee jaar van corona achter de rug, waarin we elkaar weinig hebben kunnen ontmoeten. Activiteiten starten nu langzaam weer op. Het is een goed moment om met elkaar even stil te staan, onze vreugden en zorgen te delen. Tijdens dit agendapunt kan ieder zijn of haar vragen en opmerkingen kwijt en is er gelegenheid om daar met elkaar over in gesprek te gaan.
Pauze                                                            20.50 uur
3. Stiltecentrum                                         21.00 uur
a. Overzicht van het proces tot nu toe
b. Presentatie van de uitkomst van de gehouden enquête
c. Hoe nu verder? Presentatie van mogelijke scenario’s
Doel van het gesprek: we nemen een beslissing over de richting waarin we verder willen. Welke vervolgopdracht krijgt de werkgroep stiltecentrum. Welk scenario wordt verder uitgewerkt?
4. Beleidsplan Kerk op weg 2022          21.50 uur
Dit jaar moet er een nieuw beleidsplan worden geschreven. Hiervoor willen we tijdens de kerkenraadsvergadering van 16 maart een beleidsproces starten.
Op de vergadering van 16 maart zal ook Jaap van der Giessen van het landelijk dienstencentrum Protestantse Kerk Nederland een inleiding houden over de mogelijkheid  van een Pioniersplek verbonden aan een plaatselijke gemeente.
5. Sluiting                                                   21.55 uur