Nieuwsbrief 6 oktober

Hofkerk en corona oktober 2020

Op dit moment van schrijven zijn de maatregelen rondom corona weer aangescherpt. Het aantal besmettingen stijgt weer en de hoop is dat door de maatregelen deze stijging kan worden omgebogen en dat we niet in een situatie komen zoals in het afgelopen voorjaar. Maar eenvoudig is het niet om het maatschappelijk leven dat net weer op gang aan het komen was weer te beperken. Dat geldt ook voor de kerkelijke activiteiten.

Er is een dringend advies vanuit de landelijke kerk om kerkdiensten in de maand oktober met niet meer dan 30 bezoekers te houden. Dat betekent dat we net zoals in de maand juni weer per wijk moeten gaan kerken.
11 oktober wijk A Heeckeren – Gijmink
18 oktober wijk B Centrum – Kevelhammerhoek – buiten Goor
25 oktober wijk C Whee – west
1 november wijk D Whee – oost

Mondkapjes: Nu de overheid het dringende advies geeft om in openbare ruimtes een mondkapje te dragen, gaan we ook aan u vragen dit advies ook bij kerkbezoek op te volgen. Dat betekent dat we bij de ingang vragen om met een mondkapje op naar binnen te gaan. Zodra u op uw plaats zit, kan deze weer af. Wie geen mondkapje heeft, bieden we er een aan.

Dit dringende advies vragen we niet alleen bij het bezoeken van de kerkdiensten op zondagmorgen maar ook bij de andere bijeenkomsten. In de afgelopen jaren zijn er naast de kerkdiensten op zondagmorgen andere vormen van kerk-zijn ontstaan, zoals de ontmoetingsgroepen 23+, Hofkerk Ontmoetings Plek (HOP), Bibliodrama, Samenspraak, avondgebed, etc. Net zoals de kerkdiensten kunnen deze bijeenkomsten doorgang vinden maar uiteraard met dezelfde veiligheidsvoorschriften.

Ook de inloop en de maaltijden blijven mogelijk, vergelijkbaar met de horeca. Maar ook daarbij vragen we de bezoekers een mondkapje te dragen bij binnenkomst totdat men op de plaats zit.

Niemand weet hoe één en ander zich in de komende weken gaat ontwikkelen, dus alle informatie in dit kerkblad blijft ook onder voorbehoud. De situatie rondom corona vraagt om geduld, wijsheid en solidariteit. In het afgelopen halfjaar is duidelijk geworden hoe belangrijk voor veel mensen de contacten met anderen zijn, je gekend weten, de ander te zien, maar ook de geestelijke voeding die een kerkdienst of andere bijeenkomst je geeft. En tegelijk daarbij de zorg voor onze lichamelijke gezondheid en de mensen met wie we contact hebben.

Een ieder moet en mag in deze periode hierin zijn of haar eigen afwegingen maken. Laten we elkaar daarin steunen en respecteren.

In alles wat in deze dagen op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van Gods Geest. We geloven dat God in alles met ons meetrekt en dat we in zijn liefde geborgen zijn.

Namens de kleine kerkenraad

Cees van der Sluijs
ds. Wim de Jong