Kerk in Actie

 

Collecte voor de diaconie op 1e Kerstdag

 

Kerk in Actie: Kinderen in de knel

Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk. Helpt u mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren?

Alle 18 projecten voor “Kinderen in de knel” kunt u vinden op de website van Kerk in Actie.

 

Uiteraard kan er tijdens de dienst op 1e kerstdag niet op de gebruikelijke wijze gecollecteerd worden maar jouw/uw bijdrage is van harte welkom op het rekeningnummer van de diaconie: NL66 SNSB 0908 7637 43 t.n.v. “Diaconie Prot. Gemeente Goor” onder vermelding van “Kinderen in de knel”. De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdrievoudigen!