Kruisweg 2020 – 22 mrt

Kruisweg 2020

De Stille Week zal dit jaar door de corona-pandemie een heel bijzonder karakter krijgen. Toch menen wij de gebruikelijke vespers en avonddiensten te mogen vieren, echter als internetdiensten, dus zonder aanwezigen. De eerste drie dagen een vesper, donderdagavond aandacht voor de Pesachviering (zonder brood en wijn), vrijdagavond het gehele lijdensverhaal, en zaterdagavond verhalen in de nacht. Alle diensten in de Stille Week zullen aanvangen om 19.30 uur en zijn via internet te volgen.

Als Kruisweg is dit jaar gekozen voor een uitbeelding van de verschillende staties door de Mwangaze Art School in Kisumu, Kenia (www.mwangazart.weebly.com). Deze kleine kunstacademie is gesticht door de Mill Hiller Hans Burgman. De school biedt een driejarig programma voor een vijftiental studenten. Er zijn tot nu toe circa 150 jongelui afgestudeerd. De school geniet een uitstekende reputatie.

Onze predikant heeft afgelopen zomer Kisumu bezocht en daarover verhaald in de gemeenteavond van 1 oktober j.l. Daarbij is ook de stichting Vrienden van Pandipieri aan de orde gekomen, een stichting die als brug fungeert van ontwikkelingssamenwerking tussen Nederland en Kisumu. Hiervoor is vorig jaar door de diaconie een inzameling gehouden.

Het boekje over deze bijzondere Kruisweg is verkrijgbaar voor € 15, waarmee u ook het werk van de stichting Pandipirie (www.pandipieri.nl) ondersteunt. U kunt dat melden aan de penningmeester,

Frits Schutte