Nieuwsbrief 1 december

In deze periode worden er ook in onze omgeving veel mensen getroffen door het corona-virus. Bij de meeste mensen zijn de klachten gelukkig mild en men knapt snel weer op. Wel betekent het een periode van quarantaine. Maar bij sommigen zijn de klachten ernstiger. En het brengt veel onzekerheid met zich mee. Tegelijkertijd ligt ook het sociale leven voor een gedeelte weer stil, wat voor de één moeilijker te dragen is dan voor de ander.
Mooi is het om te horen hoe mensen juist nu ook naar elkaar omkijken.
Ik wil iedereen in zijn of haar persoonlijke situatie veel sterkte wensen in deze tijd. En als er behoefte is aan contact, neem gerust contact met mij op.

Corona maatregelen

Als Hofkerk volgen we het advies vanuit de Landelijke Protestantse Kerk voor de corona maatregelen bij kerkdiensten en kerkelijke activiteiten.
Dit advies bestaat onder meer uit het dragen van een mondkapje tijdens verplaatsingen binnen het kerkgebouw en het hanteren van de 1,5 meter afstandsregel. Verder het advies om ingetogen te zingen.
De opstelling in de kerkzaal en vergaderruimten is hierop aangepast. Uiteraard gelden daarnaast de regels om handen te ontsmetten bij binnenkomst,
geen handen te geven en bij klachten thuis te blijven. Helaas is koffie/thee drinken na de kerkdienst op dit moment niet mogelijk.
Daarnaast zijn er na 17 uur geen activiteiten en bijeenkomsten mogelijk in de Klokkenkamp, dat betekent o.a. dat de avondmaaltijden op dinsdag- en woensdagavonden en de avondgebeden op dinsdagavond tijdelijk niet doorgaan.

Zondag 5 december 2e Advent
Het thema van deze dienst is “Ja, ik wil”.  Een volmondig ja van Maria op de boodschap van God dat zij de moeder van de Messias zal worden (Lucas 1: 26 – 38). Hemel en aarde die samenkomen.
Gods initiatief vraagt om ons antwoord. Ook nu worden we gevraagd ver-antwoord-elijke mensen te zijn.
We gaan niet alleen luisteren naar dit verhaal, maar zien het ook verbeeld door  twee spelers. Dit ook als onderdeel van het Adventsproject voor de kinderen: Het plakboek van Lucas.
En we vieren de Maaltijd van de Heer, met de aanwezigen in de kerk, maar ook met ieder die online met ons verbonden is.
Hiervoor kan ieder ook thuis brood en wijn of (druiven)sap klaarzetten.
Muziek uit Zuid-Afrika (die Donker) en Taizé (Da Pacem Domine) én verbeeldingen van de Aankondiging aan Maria van Caravaggio en Beate Heinen.

Online dienst volgen
De diensten zijn uiteraard online te volgen  op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor/events/

Crèche
Op verzoek van jonge ouders is er  weer elke zondag crèche voor de allerjongsten. Deze wordt gehouden in de Ripperdazaal.

Liturgische adventschikking: In een Ander Licht
De liturgische schikking van Advent volgt de verhalen uit Lucas. Basis is een opkomende zon, waarvoor de verhalen van de zondag worden verbeeld.
Deze 2e Advent een verwijzing naar het avondmaal dat we deze zondag vieren: God die zichzelf aan mensen uitdeelt, in ons geboren wordt.

Avondmaalscollecte zondag 5 december voor vluchtelingen grens Wit Rusland en Polen (diaconie)
De avondmaalscollecte is bestemd voor ‘Kerk in Actie’. Zij zetten zich in voor noodhulp aan vluchtelingen bij de grens van Wit-Rusland en Polen.
Extreme kou, uitputting en honger. In die realiteit zitten duizenden vluchtelingen uit het Midden-Oosten nu al wekenlang vast bij de grensovergang tussen Wit-Rusland en Polen. Er zijn intussen zeker twaalf mensen omgekomen, onder wie een jongetje van één jaar.
Samen met de Pools-Lutherse kerk helpt Kerk in Actie de vluchtelingen met hulpgoederen zoals water, voedsel, hygiëneartikelen, dekens en pyjama’s.
Als christenen zijn we geroepen om barmhartigheid te tonen aan mensen in nood en voor hen te zorgen.
Uw bijdrage is van harte welkom op het rekeningnummer van de diaconie: NL66 SNSB 0908 7637 43 t.n.v. “Diaconie Prot. Gemeente Goor” onder vermelding van “Noodhulp vluchtelingen Polen”. De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdubbelen

Oproep Raad van Kerken voor vluchtelingen grens Wit Rusland en Polen
In Polen hangen bewoners langs de grens een groen licht aan hun huis als teken dat migranten in nood daar terecht kunnen voor hulp.
Sommigen van hen durven het groene licht niet meer aan te doen uit angst voor repercussies.

De Vereniging van Asieladvocaten lanceert de actie #groenlicht voor mensen op de vlucht aan de grenzen van Europa.
Deze vluchtelingen worden steeds vaker tegengehouden, mishandeld, opgejaagd, in gammele bootjes terug de zee op gestuurd
of bewust met harde hand teruggeduwd uit grondgebied van de Europese Unie.
Dit alles gebeurt om hun de mogelijkheid te ontnemen gebruik te maken van hun recht asiel aan te vragen in Europa.
Ngo’s en individuen die deze mensen in nood te hulp schieten, worden in de EU steeds vaker strafrechtelijk vervolgd.
De VAJN is van oordeel dat de EU en de lidstaten hierbij mensenrechten schenden.

De VAJN roept, gesteund door vele andere organisaties, andere instanties en bewoners van Nederland op om op woensdag 10 december,
internationale dag van de mensenrechten, hun woning of gebouw groen te laten kleuren of een groen lichtje voor het raam te zetten.
Zie verder ook: https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2021/11/raad-van-kerken-steunt-actie-groen-licht

Avondgebed in de Adventstijd op dinsdagavond
Deze gaat vanwege de corona maatregelen tijdelijk niet door.

Inloop donderdagmorgen
Donderdagmorgen 2 december is er geen inloop

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Hymne in de advent (Andries Govaart)

Behoedzaam dragen wij uw licht,
dat voor geen nacht en duister zwicht.
U richt mijn stap, ik struikel niet,
ik weet: U slaapt en sluimert niet.

Wij legden ons bij onrecht neer,
wij wisten niet van ommekeer
tot U, wij vluchtten in de slaap,
in dode tijd, in leeg vermaak.

U wekt verlangen naar uw komst,
dat al wat koud is, afgestompt,
onzichtbaar bot en stilaan groeit,
totdat de hele aarde bloeit.

Geef ons een teken in de nacht,
schenk ons een kind van ons geslacht,
Kom op ons toe en geef ons hoop
op leven sterker dan de dood.

Geloofd zij God om scheppingskracht,
geloofd zij Jezus die de nacht
zoals de morgenster verdrijft,
geloofd de Geest die met ons blijft.

Vrede en Alle goeds
ds. Wim de Jong