Nieuwsbrief 10 november

De nieuwsbrief van vorige week, 10 november is wel gemaakt, maar blijkbaar niet goed verstuurd. Het meeste nieuws daarvan is reeds achterhaald, maar één punt was is toch van belang om te melden, nl:

Begroting 2022 diaconie
Eind november moet in de kerkenraad naast de begroting 2022 van de kerk ook de begroting 2022 van de diaconie worden vastgesteld.
Deze begroting ligt ter inzage in het kantoor van de Klokkenkamp van 15 tot 25 november. Een samenvatting van deze begroting met toelichting is als bijlage aan deze nieuwsbrief toegevoegd.
De begroting 2022 van de kerk ligt eveneens op het kantoor ter inzage. Een samenvatting en toelichting zijn opgenomen in het kerkblad van november.

Kleine kerkenraad

Samenvatting begroting 2022 diaconie

Toelichting