Nieuwsbrief 13 augustus

[Nu onze predikant nog met studieverlof is, wordt vanuit de kleine kerkenraad de nieuwsvoorziening voor de gemeente gecoördineerd door de voorzitter en de plv. voorzitter.]

Vaccinatie of niet
Velen van ons zijn inmiddels gevaccineerd tegen Covid-19. Hoewel dat geen volledige bescherming biedt, is de kans op besmetting aanzienlijk kleiner dan zonder vaccinatie. Toch zijn er mensen, wellicht gemeenteleden, die principieel problemen hebben met vaccineren. Dat is hun goed recht. Wél kunnen wij van die groep vragen om als zij willen deelnemen aan activiteiten van de Hofkerk, te zorgen voor een recent negatief testresultaat. Daar mag om worden gevraagd.

Kerkdiensten
Er zijn (gelukkig) geen wijzigingen te melden wat betreft de coronamaatregelen. Het maximum aantal kerkgangers blijft 100. Echter, onze kerk kan door de nog geldende 1½-meterbeperking ca. 70 aanwezigen hebben, dus als er meer mensen komen moet van de overloop in de grote zaal gebruik worden gemaakt. En enkele ‘beperkingen’ blijven voorlopig nog van kracht: bij binnenkomst handen ontsmetten, eenmaal plaatsgenomen niet van stoel wisselen, na afloop snel naar buiten.
Koffiedrinken na afloop willen we weer opstarten, als aanloop naar hopelijk een ‘normale’ gang van zaken rond startweekend (11/12 september). De diaconie is bereid om dit te organiseren; voorlopig nog wel alleen op het kerkplein, dus alleen bij redelijk weer.
De kindernevendienst draait ‘als vanouds’, waarvoor elke week alle gezinnen met kinderen worden uitgenodigd. De gastpredikanten doen hun best om ook een boodschap speciaal voor de kinderen te brengen.

15 augustus mw. ds Andrea Fuhrmann, MST Enschede
22 augustus ds Wim de Jong
29 augustus ds Wim de Jong, afscheid en bevestiging ambtsdragers

Alle kerkdiensten zijn zoals gebruikelijk ook online mee te beleven via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Maaltijdgroepen
Door de landelijke versoepeling voor de horeca zijn de maaltijdgroepen ook weer begonnen op dinsdagavond en woensdagavond. Tevens kan dan de gedachtenishoek worden bezocht.

Inloop
Ook die is weer van start gegaan op donderdagmorgen, waarbij eveneens de gedachtenishoek bezocht kan worden.

Zaterdag 11 september Open Kerken Dag “Ontmoeten en meedoen”
We mogen en kunnen elkaar weer ontmoeten. Na een lange periode waarin we te maken hebben gehad met veel beperkingen, lijkt het erop dat we weer een Open Kerken Dag kunnen houden op de manier zoals we dat gewend zijn.

Zaterdag 11 september van 10.00 tot ongeveer 13.30 uur is het zover en willen we iedereen uitnodigen elkaar in en om de kerk te ontmoeten. Hoe het programma er precies uit komt te zien hoort u nog, maar we kunnen wel vast en tipje van sluier oplichten.
Op verschillende momenten die ochtend verzorgen onze organisten een miniconcert en als het lukt is er ook weer gelegenheid om de kerktoren te beklimmen en te genieten van het mooie uitzicht over Goor.
Maar er is meer. Onder andere de diaconie, de kerkrentmeesters, de werkgroep Eredienst en Kerkmuziek, de werkgroep Pastoraat willen u graag laten zien wat hun activiteiten inhouden en waar ze het komend jaar mee aan de slag gaan. En wie weet, krijgt u bij een van deze werkgroepen wel het idee, “daar zou ik best bij willen helpen”. Want u herinnert zich vast nog wel de oproep “Help Help Help”, vanwege het ontstaan van de vele vacatures in het kerkelijke werk. Een praatje met een lid van een werkgroep kan een hoop informatie opleveren en misschien inspireert u dat wel om “mee te doen”.

Verder zal er een speciaal moment zijn, waarop we stil staan bij het feit dat we een Groene Kerk zijn. Hoe, dat zult u nog horen. Ook zal er aandacht geschonken worden aan de groep klimaatpelgrims, die op 1 oktober onze gast zal zijn tijdens hun tocht vanuit Polen naar Glasgow. Met deze tocht willen ze aandacht vragen voor de klimaattop die in november in Glasgow wordt gehouden.
Natuurlijk er is ook plaats voor gezelligheid. Zo mogelijk zullen medewerkers van de Roos, met plezier hun zelfgebakken appeltaart serveren. Heerlijk voor bij de koffie.

En er is een” mini mini” rommel- en boekenmarkt op het plein voor de kerk. We willen u nu vast vragen, boeken, platen, cd’s klaar te leggen. Ook ander kleingoed, zoals bijvoorbeeld serviesgoed en speelgoed is zeker welkom. We benadrukken wel dat het om kleingoed moet gaan.
De spullen voor de mini rommelmarkt kunnen bij de kerk worden afgegeven van dinsdag 7 september tot en met vrijdag 10 september tussen 16.00 en 18.00 uur. Lukt dit niet, dan kunt u voor een ander tijdstip contact opnemen met Jan Daling 0547-274690 of Hans Tadema 0547-276368.

We ontmoeten u graag op 11 september op het kerkplein. Bij slecht weer, zullen we de activiteiten verplaatsen naar de Klokkenkamp. In beide situaties vragen we u om de dan geldende corona maatregelen in acht te nemen.

Namens de werkgroep Kerk en Samenleving,
Hans Tadema

Startzondag 12 september
En aansluitend is het zondag 12 september startzondag, met ook een verrassend programma. Komen dus!

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen. Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Taakgroep Vitale vacatures
De taakgroep heeft een aantal suggesties gedaan. Deze laten zich als volgt samenvatten:
– niet direct iemand voor een bepaalde taak – bijv. voorzitter – zoeken, maar juist leden bij een werkgroep aantrekken en de werkgroep dan onderling laten bepalen wie welke taak op zich neemt, eventueel per jaar wisselend;
– een taak kan ook in de vorm van een duo worden ingevuld;
– zoek voor elke taak een vervanger, ook als er geen vacature is;
– er is ook potentieel bij minder direct betrokken kerkleden, bijvoorbeeld op het gebied van digitale communicatie en administratie;
– we gaan een vacaturebank inrichten, zodat duidelijk wordt waar opvolging of aanvulling gewenst is.

Er zijn verschillende namen ingediend bij de scriba, die ze doorgegeven heeft aan de taakgroep. Maar dringend blijft het, want in elk geval kerkenraad, pastoraat, diaconie, kerkrentmeesters, werkgroep eredienst en kerkmuziek moeten per september a.s. door andere kerkleden worden geleid.

Klimaat-pelgrimage
Een groep pelgrims begint in augustus in Polen aan een lange wandeltocht. Ze wandelen door Duitsland, Nederland en Groot Brittannië, om in november aan te komen in Glasgow, Schotland. Daar vindt de 26ste VN-klimaat-conferentie plaats van 1 t/m 12 november 2021. Met deze oecumenische pelgrimage wil men, samen met de kerken, aandacht vragen voor de klimaatcrisis en krachten bundelen om klimaatsverandering tegen te gaan. In 2015 was er ook een pelgrimage naar de Klimaatconferentie in Parijs.

De groep van ca 30 wandelaars uit verschillende landen loopt van donderdag 30 september t/m maandag 11 oktober 2021 door Nederland. Als alles volgens plan verloopt, komen de pelgrims op vrijdag 1 oktober aan in Goor. Ze hebben die dag dan gewandeld van Borne naar Goor. Het is de bedoeling, dat de groep een warme maaltijd aangeboden krijgt, een overnachting voor hen geregeld wordt en de volgende morgen ontbijt ontvangt en een lunchpakket voor onderweg.

De vraag, om dit in Goor te organiseren kwam van de landelijke PKN-kerk (Kerk in actie, afd. Groene Kerk) én de landelijke R.K. Vastenactie, omdat ook kerken zich zorgen maken over klimaatverandering. De werkgroepen “Groene Kerk” en “Kerk en Samenleving” van de Hofkerk gaan dit samen met parochianen van de R.-k. Petrus en Paulus-geloofsgemeenschap in Goor organiseren. Daarbij zullen we een beroep doen op vrijwilligers van de Hofkerk en van de R.-k. kerk, omdat het een oecumenisch gebeuren is. Mensen uit beide kerken kunnen op 2 oktober een eind meewandelen met de Klimaat-pelgrims! Zij wandelen dan van Goor naar Colmschate, ca 27 km. U kunt zich vóór 1 september daarvoor opgeven bij Mevr. Ellen Holkers, ellenholkers85@gmail.com

Als u klimaat-bestendigheid ook een “warm hart….” toedraagt, kunt u een gift voor de werkgroep overmaken naar het rekeningnummer van de Diaconie van de Hofkerk, Bank: NL66SNSB0908763743, onder vermelding van “klimaat-pelgrimage”. Dit geld wordt gebruikt voor de kosten van dit evenement. (maaltijden, drinken enz. voor de wandelaars.)

Op 1 oktober a.s. zijn de Klimaat-pelgrims hartelijk welkom in Goor!

De werkgroep “Klimaat-pelgrimage”, bestaande uit:
Mevr. Ria Doornbusch (R.-k. Parochie)
Mevr. Ellen Holkers (R.-k. Parochie)
Dhr. Wout Klok (Hofkerk)
Dhr. Gerrit Jan van der Veen (Hofkerk)
Mevr. Dora Brinkhorst (Hofkerk).

Ten slotte
Dit is de laatste nieuwsbrief geredigeerd door voorzitter en vice-voorzitter van de kleine kerkenraad. Immers, maandag 16 augustus is dit studieverlof van onze predikant alweer ten einde. Wat gaat de tijd toch snel, zullen hij en de gemeente denken. Wij verwachten dat Wim met nieuwe energie zijn verantwoordelijkheden weer op zich zal nemen, en zien uit naar een bijeenkomst waar hij zal vertellen wat hem de afgelopen maanden zoal heeft beziggehouden.

 

Naar psalm 139:

Eeuwige, u doorgrondt en kent mij,
u weet waar ik ga en sta,
verstaat van ver mijn gedachten.
Mijn reizen begeleidt u en mijn rust,
met mijn wegen bent u vertrouwd.

Frits Schutte