Nieuwsbrief 13 januari

De eerste nieuwsbrief van de Hofkerk in het nieuwe jaar, een jaar dat begint met veel onzekerheid.
Aan de ene kant is er begonnen met vaccineren, aan de andere kant maakte premier Rutte gisteren bekend dat de lockdown verlengd wordt tot 9 februari. Een moeilijk bericht voor veel mensen, die getroffen worden door de beperkende maatregelen, op welke manier dan ook.
Hoe lang het gaat duren voordat corona niet meer ons leven bepaalt is nog onzeker. We zullen het nog even vol moeten houden, hoe moeilijk dit sommige mensen ook valt.
Laat ons het weten als u zelf behoefte hebt aan contact, een telefoontje, hulp bij bijvoorbeeld boodschappen of anderszins,
of als u iemand weet die deze aandacht goed kan gebruiken.
Ook al kunnen we elkaar een tijdje als gemeenschap niet ontmoeten, we blijven ook op afstand met elkaar verbonden.

Kerkdiensten
Alle kerkdiensten vanuit de Hofkerk zijn uitsluitend online en  te volgen op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor/events/

Zondag 17 januari 10.00 uur Oecumenische viering week van gebed voor eenheid

#blijfinmijnliefde. Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen.
Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes.
Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid.
Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit jaar voorbereidde, wijdt zichzelf al sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed.

De dienst is opgebouwd uit drie wakes, zoals deze ook in Grandchamp worden gehouden.
Aan deze dienst werken (op afstand) leden en voorgangers mee van de verschillende kerken in Goor eo:
De Rooms katholieke Parochie, de Anglicaanse Parochie, de Arabische Gemeenschap en de Hofkerk.

Zondag 24 januari 10.00 uur
Geroepen worden, is het thema van de beide lezingen van deze zondag: 1 Samuël 3: 1 – 10 en Marcus 1: 14 – 20.
Samuël wordt geroepen in de nacht in een tijd dat woorden van God zeldzaam waren.
En vier vissers, twee maal twee broers, worden door Jezus geroepen om hem te volgen en vissers van mensen te worden.
Zijn het alleen bijzondere mensen die geroepen worden of hebben we allemaal een roeping?
Graag ontvang ik Intenties voor voorbeden.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten ontbreken willen wij u vragen om de collecte over te maken
via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld delen wij de opbrengst

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Gebed uit Taizé
Heilige Geest,
geef dat wij vrede brengen
daar waar verdeeldheid heerst,
dat we door ons leven
een glimp zichtbaar maken
van Gods mededogen.
Ja, geef, dat we door ons leven
uw liefde uitdragen.

en vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong