Nieuwsbrief 13 januari

Covid-19
Hierbij weer de eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar, waarin we als samenleving nog steeds in een lockdown zijn.
Hoe het zich de volgende weken gaat ontwikkelen en wat dan weer mogelijk is, is nog onzeker. Aan meerdere kanten is het ingrijpend:
voor de mensen die zelf ernstig getroffen worden door corona, voor de overbelaste zorg, voor mensen wiens behandeling/operatie is uitgesteld,
maar ook voor de mensen die de gevolgen ondervinden van de lockdown, eenzaamheid, psychische problemen bij jongeren en ouderen en ook de ondernemers.
Als kerk lijken we weinig te kunnen doen, anders dan zoveel mogelijk contact te houden, mensen te bezoeken.
En tegelijk kan dat voor mensen veel betekenen. Ik hoor dat op verschillende plekken mensen wekelijks in kleine groepjes bij elkaar koffie drinken,
dat mensen elkaar bellen. Maar niet altijd kennen we de situatie van iedereen en worden er mensen wellicht ‘vergeten’.
Laat het gerust weten als je behoefte hebt aan contact. Een mailtje terug is genoeg.
En ik hoop dat we ondanks de fysieke afstand toch verbondenheid voelen, door de online kerkdiensten, door deze nieuwsbrief.
Hopend ook dat we het ‘licht in de duisternis’ van kerst kunnen vasthouden, als gemeenschap, maar ook ieder persoonlijk.
Ik wens ieder veel sterkte toe in zijn of haar persoonlijke situatie.

Zondag 16 januari Oecumenische dienst gebed voor de eenheid
Het thema dit jaar van de week van het gebed voor de eenheid van christenen is: Licht in het duister. Centraal staat de ster van Bethlehem.
Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Daarin ligt een oproep voor ons als christenen.
De centrale Bijbeltekst komt uit Matteüs 2 vers 2: Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid is dit jaar voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten.
Als kleine, kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio waar spanningen en gewelddadige conflicten aan de orde van de dag zijn
en waar eenheid vaak ver te zoeken is. Meer dan ooit heeft het Midden-Oosten een hemels licht nodig om de volken daar te leiden.
De ster van Bethlehem is een teken dat God met zijn volk meegaat, hun pijn voelt, hun geschreeuw hoort en hen compassie betoont.

Aan deze viering werken leden van de verschillende geloofsgemeenschappen uit Goor en omgeving mee.
Voorgangers zijn pastor Annette Zoet, Simone Yallop, Gorgis Nizar en ds. Wim de Jong.

Deze oecumenische viering is op woensdag 12 januari al opgenomen en is vanaf zondag 16 januari 10.00 uur mee te beleven op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor
Wegens omstandigheden konden we de dienst pas na 20 minuten beginnen. Komende zondag zal om 09.40 uur de dienst ‘open’ worden gezet.
Als u de dienst op dat moment start, dan begint om 10.00 uur de daadwerkelijke dienst.

Wandelen
Graag nodig ik ieder van jullie uit om een keer samen een wandeling te maken. Dat kan een  uurtje zijn, maar ook gerust iets langer.
Tijdens een wandeling kom je tot andere gesprekken dan als je in de keuken, huiskamer of in mijn kamer in de kerk zit.
De wandeling kan persoonlijk worden ingevuld, gewoon kijken wat er aan de orde komt in de ontmoeting,
bespreken van een persoonlijk onderwerp of een meditatieve wandeling aan de hand van een korte tekst.
Ook is het mogelijk een stukje van de ‘pelgrimsroute in ontwerp’ te lopen die op dit moment in en om Markelo en Goor wordt ontwikkeld.
Laat het me weten wanneer je samen op pad wilt, bel me op 0547-388647 of stuur een mailtje wim.dejong@hetnet.nl

Stiltecentrum en Gedachtenisruimte
Al enige tijd is een werkgroep bezig met de plannen voor een stiltecentrum en gedachtenisruimte onder de toren.
Bij het kerkblad van deze week is een bijlage met de hiervoor plannen bijgevoegd. Zie ook het bericht op deze website.
Het is de bedoeling om zoveel mogelijk reacties op te halen.
Deze reacties zullen worden meegenomen in de voorbereiding van de gemeenteavond op 17 februari. (datum onder voorbehoud)

Nationaal gebed 15 januari
Aan de vooravond van de Week van gebed voor eenheid vindt op zaterdag 15 januari een Nationaal Gebed plaats.
De initiatiefnemers zijn getroffen door de verdeeldheid tussen mensen, in geloofsgemeenschappen en de samenleving rond de aanhoudende coronacrisis.
In het gebed wordt God gevraagd om vrede, verbinding, mildheid en eenheid.

In een programma van 20.00 – 21.30 uur spreken diverse christelijke vertegenwoordigers een gebed uit.
Daarnaast wordt er aan de hand van persoonlijke verhalen duidelijk hoe de coronacrisis mensen raakt.
Het programma is live te volgen via www.nationaalgebed.nl en wordt verzorgd door de EO.
Overige initiatiefnemers zijn de Protestantse Kerk in Nederland, MissieNederland, Niet Alleen, de Raad van Kerken in Nederland en Samen Kerk in Nederland.

Thuis meedoen
Tijdens de momenten van gebed tijdens het avondprogramma kunnen mensen thuis meedoen. Dit kan persoonlijk, maar ook in kleine groepjes.
Jurjen ten Brinke, EO-presentator en voorganger van de multiculturele kerk Hoop voor Noord in Amsterdam-Noord, hoopt dat veel mensen aanhaken bij dit initiatief.
“De coronacrisis duurt lang. Mensen zijn onzeker en raken moedeloos. Daar bovenop komt de polarisatie door de verschillende meningen over dit onderwerp.
Het is goed als we onze pijn en moeite neerleggen bij God en vragen om Zijn genade en vrede in onze harten en voor ons land.”
Voorafgaand aan en tijdens de uitzending kunnen gebeden op een digitale gebedsmuur geplaatst worden of op social media met de hashtag #nationaalgebed.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545
t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten,
en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Gebed

God,
U hebt ons uit de duisternis naar Jezus geleid.
U hebt de ster van hoop in ons leven gebracht.
Geef dat wij ons samen inzetten
om uw heerschappij van liefde, gerechtigheid en vrede zichtbaar te maken. Help
ons om een licht van hoop te zijn
voor allen die leven in de duisternis van wanhoop en teleurstelling.
Neem ons bij de hand, Heer, zodat wij U zien in ons dagelijks leven.
Neem onze angst en bezorgdheid weg.
Schenk ons uw licht en zet ons hart in vuur en vlam,
zodat uw liefde ons met warmte omringt.
Heer, U hebt Uzelf vernederd omwille van ons.
Help ons U hierin te volgen.
Maak dat ons leven U verheerlijkt, o Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

[uit teksten en gebeden voor de week van de eenheid 2022]

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong