Nieuwsbrief 14 mei

[Nu onze predikant met welverdiend studieverlof is, zal vanuit de kleine kerkenraad de nieuwsvoorziening voor de gemeente worden gecoördineerd door de voorzitter en de plv. voorzitter.]

Kerkdiensten
Enkele weken geleden heeft de PKN een nieuw advies uitgebracht over te houden kerkdiensten. Daarin staat dat we weer terug kunnen naar het systeem van maximaal 30 kerkgangers per dienst (naast de ambtshalve aanwezige personen), en voor het overige voortzetting van de online uitzending.
De kindernevendienst is weer opgestart, waarvoor elke week alle gezinnen met kinderen worden uitgenodigd.
Op grond van de ervaring van afgelopen zondag en Hemelvaartsdag en een reactie van een gemeentelid heeft de kleine kerkenraad gemeend het aan te durven vanaf komende zondag twee wijken per dienst uit te nodigen (zie plattegrond Hofkerkgids):
16 mei 10 uur ds. F. Schipper – wijken B + C Centrum – Kevelhammerhoek – buiten Goor –  Whee west
23 mei Pinksteren 10 uur ds. P. Hendriks – wijken D + A Whee oost – Heeckeren – Gijmink
30 mei 10 uur ds. T. Woltinge – wijken B + C Centrum – Kevelhammerhoek – buiten Goor – Whee west
6 juni ds. Bernadette de Groot – wijken D + A Whee oost – Heeckeren – Gijmink
Natuurlijk hopen we dat deze beperkingen zo snel mogelijk kunnen worden opgeheven. Gezamenlijk koffiedrinken wordt pas weer mogelijk als landelijk de horeca gasten niet alleen op het buitenterras ontvangen, maar ook binnen.
Alle kerkdiensten zijn dus online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Inloop
Dit kan worden georganiseerd zolang het weer het toelaat om dit op het kerkplein te doen. Parallel hieraan kan natuurlijk het stiltecentrum in de kerk open zijn; één persoon tegelijk.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

In het blad Petrus, een gratis maandelijkse uitgave van de PKN trof ik de podcast aan:
Blijf kalm met een psalm

Eeuwenoud en toch heel vertrouwd; voor veel mensen zijn de psalmen de longen van de bijbel. Gevoelens van wanhoop, verdriet of juist van vreugde en dankbaarheid: je komt ze allemaal tegen in de psalmen.
Voor zijn podcast ‘Blijf kalm met een psalm’ put radiomaker Sjoerd Muller uit de literaire schat. Rebecca Schoon leest in deze podcast telkens een deel van een psalm voor.
Sjoerd pikt er vervolgens een gedeelte uit dat hem raakt, verwonderd of waarbij hij vragen heeft. Iedere keer staat een nieuwe psalm centraal.
Zo ga je met een goed gevoel de dag in of uit. Log in op mijnkerk.nl

Wij volgen elke dag na het eten het Bijbelleesrooster 2021 van het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap maar sinds kort luisteren we ook naar deze Petrus Podcast.
Eigentijds de tekst en de muziek.

Cees van der Sluijs