Nieuwsbrief 14 oktober

Beste mensen,

Velen zullen de mededelingen van het kabinet 13 oktober om 7 uur ’s avonds hebben gevolgd. We gaan – helaas – een gedeeltelijke lockdown in. De gevolgen voor de Hofkerk en de Klokkenkamp zijn de volgende:

– kerkdiensten kunnen ‘gewoon’ doorgaan zoals we de afgelopen weken gewend zijn, dus met mondbescherming op aankomen en vertrekken, en ten hoogste 30 kerkgangers in de kerk. Dat geldt voor de zondagse viering en voor het avondgebed op dinsdagavond. De gedachtenishoek is alleen bij een viering bereikbaar.

– de Klokkenkamp geldt als een horecagelegenheid. Deze activiteiten (koffieschenken, maaltijden uitserveren e.d.) moeten dus voorlopig worden beëindigd.

uitsluitend vergaderen – dus zonder catering! –  kan, maar ook hier geldt een maximum van 30 personen. Daartoe vanzelfsprekend tevoren contact opnemen met de beheerder van de Klokkenkamp, Herman Wilbrink tel. 27 23 37.

– voor alles geldt: niet met meer dan vier personen tegelijk over straat, mondbescherming op tot men ergens binnen zit, en 1,5 meter afstand houden.

– het voorgaande houdt in dat we voorlopig geen maaltijdgroepen kunnen ontvangen, geen inloop kunnen organiseren en dat er ook nog steeds geen koffiedrinken na de dienst mogelijk is.

Het is vreselijk jammer dat we deze maatregelen moeten uitvoeren, maar hierbij denken wij natuurlijk in de eerste plaats aan het welzijn van u allen.

“Tussen de tijd in woorden en gebroken zinnen klinkt zacht in mij, aanhoudend door mijn botten heen tot in het diepste ruggemerg en daar nog boven een zin van ragfijn draad omspoeld: ÍK ZAL ER ZIJN.” Een zin uit een gedicht van Jannet Delver De Eeuwige is bij ons.

Cees van der Sluijs, voorzitter kerkenraad
Frits Schutte, voorzitter college van kerkrentmeesters