Nieuwsbrief 15 juli

[Nu onze predikant met welverdiend studieverlof is, zal vanuit de kleine kerkenraad de nieuwsvoorziening voor de gemeente worden gecoördineerd door de voorzitter en de plv. voorzitter.]

Kerkdiensten
Recent heeft de overheid weer nieuwe coronabeperkingen aangekondigd. Deze hebben echter geen invloed op kerkdiensten. Het maximum aantal kerkgangers  blijft 100. Echter, onze kerk kan door de nog geldende 1½-meterbeperking ca. 70 aanwezigen hebben, dus als er meer mensen komen moet van de overloop in de grote zaal gebruik worden gemaakt. Koffiedrinken na afloop binnen zit er nog niet in. En enkele andere ‘beperkingen’ blijven voorlopig nog van kracht: bij binnenkomst handen ontsmetten, eenmaal plaatsgenomen niet van stoel wisselen, na afloop snel naar buiten.
De kindernevendienst is weer opgestart, waarvoor elke week alle gezinnen met kinderen worden uitgenodigd. De gastpredikanten doen hun best om ook een boodschap speciaal voor de kinderen te brengen.
18 juli pastor mw. Dini Beuving
25 juli ds. Egbert van Houwelingen, Hengelo
1 augustus ds. Henk van Dijk, Enter Heilig Avondmaal
Alle kerkdiensten zijn zoals gebruikelijk ook online mee te beleven via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Maaltijdgroepen
Door de landelijke versoepeling voor de horeca zijn de maaltijdgroepen ook weer begonnen op dinsdagavond en woensdagavond. Tevens kan dan de gedachtenishoek worden bezocht.

Inloop
Ook die is weer van start gegaan op donderdagmorgen, waarbij eveneens de gedachtenishoek bezocht kan worden.

Zaterdag 11 september Open Kerken Dag “Ontmoeten en meedoen”
We mogen en kunnen elkaar weer ontmoeten. Na een lange periode waarin we te maken hebben gehad met veel beperkingen, lijkt het erop dat weer een Open Kerken Dag kunnen houden op de manier zoals we dat gewend zijn.
Zaterdag 11 september is het zover en willen we iedereen uitnodigen elkaar in en om de kerk te ontmoeten. Hoe het programma er precies uit komt te zien hoort u nog, maar we kunnen wel vast en tipje van sluier oplichten.
Op verschillende momenten die ochtend verzorgen onze organisten een miniconcert en als het lukt is er ook weer gelegenheid om de kerktoren te beklimmen en te genieten van het mooie uitzicht over Goor.
Maar er is meer. Onder andere de diaconie, de kerkrentmeesters, de werkgroep Eredienst en Kerkmuziek, het pastoraat willen u graag laten zien wat hun activiteiten inhouden en waar ze het komend jaar mee aan de slag gaan. En wie weet, krijgt u bij een van deze werkgroepen wel het idee, “daar zou ik best bij willen helpen”. Want u herinnert zich vast nog wel de oproep enige tijd geleden van “Help Help Help”, vanwege het ontstaan van de vele vacatures in het kerkelijke werk. Een praatje met een van de leden van de werkgroep kan een hoop informatie opleveren en misschien inspireert u dat wel om “mee te doen”.
Verder zal er een speciaal moment zijn, waarop we stil staan bij het feit dat we een Groene Kerk zijn. Hoe, dat zult u nog horen. Ook zal er dan aandacht geschonken worden aan de groep klimaatpelgrims, die op 1 oktober onze gast zal zijn tijdens hun tocht vanuit Polen naar Glasgow. Met deze tocht willen ze aandacht vragen voor klimaattop die in november in Glasgow wordt gehouden.
Natuurlijk er is ook plaats voor gezelligheid. Zo mogelijk zullen medewerkers van de Roos, met plezier hun zelf gebakken appeltaart serveren. Heerlijk voor bij de koffie.
En er is een” mini mini” rommel- en boekenmarkt op het plein voor de kerk. We willen u nu vast vragen boeken, platen, cd’s klaar te leggen. In de week voorafgaand is er volop gelegenheid deze in te leveren. Naast boeken en dergelijke is ook ander kleingoed, zoals bijvoorbeeld serviesgoed en speelgoed zeker welkom.
De werkgroep Kerk en Samenleving

Startzondag 12 september
En aansluitend is het zondag 12 september startzondag, met ook een verrassend programma. Komen dus!

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen. Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Taakgroep Vitale vacatures
De taakgroep heeft een aantal suggesties gedaan. Deze laten zich als volgt samenvatten:
– niet direct iemand voor een bepaalde taak – bijv. voorzitter – zoeken, maar juist leden bij een werkgroep aantrekken en de werkgroep dan onderling laten bepalen wie welke taak op zich neemt, eventueel per jaar wisselend;
– een taak kan ook in de vorm van een duo worden ingevuld;
– zoek voor elke taak een vervanger, ook als er geen vacature is;
– er is ook potentieel bij minder direct betrokken kerkleden, bijvoorbeeld op het gebied van digitale communicatie en administratie;
– we gaan een vacaturebank inrichten, zodat duidelijk wordt waar opvolging of aanvulling gewenst is.
Er zijn verschillende namen ingediend bij de scriba, die ze doorgegeven heeft aan de taakgroep. Maar dringend blijft het, want in elk geval kerkenraad, pastoraat, diaconie, kerkrentmeesters, werkgroep eredienst en kerkmuziek moeten per september a.s. door andere kerkleden worden geleid.

Bestemming Avondmaalscollecte op zondag 1 augustus 2021
De avondmaalscollecte is bestemd voor de ‘Stichting Leendert Vriel Hof van Twente’. Dit is een stichting voor terminale thuiszorg. Vrijwilligers van de stichting geven hulp en aanvullende zorg aan ernstig zieken die tot doel hebben de laatste levensfase thuis door te brengen. De vrijwilliger biedt tijd, aandacht en ondersteuning aan degene die gaat sterven en diens naasten. Het verdriet kunnen ze niet wegnemen, wel een deel van de zorg. Ze staan 24 uur per dag klaar. De vrijwilligers krijgen, voordat ze met dit werk beginnen een cursus, zodat ze professioneel kunnen begeleiden.
Uw bijdrage is van harte welkom op het rekeningnummer van de diaconie: NL66 SNSB 0908 7637 43 t.n.v. “Diaconie Prot. Gemeente Goor” onder vermelding van “Leendert Vriel”. De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdubbelen!
de Diaconie

Klimaat-pelgrimage
Een groep pelgrims begint in augustus in Polen aan een lange wandeltocht. Ze wandelen door Duitsland, Nederland en Groot Brittannië, om in november aan te komen in Glasgow, Schotland. Daar vindt van 1 t/m 12 november de VN-klimaat-conferentie plaats. Met deze oecumenische pelgrimage wil men, samen met de kerken, aandacht vragen voor de klimaatcrisis en krachten bundelen om klimaatverandering tegen te gaan. In 2015 was er ook een pelgrimage naar de klimaatconferentie in Parijs.
De groep van ca. 30 wandelaars uit verschillende landen loopt van donderdag 30 september t/m maandag 11 oktober door Nederland. Als alles volgens plan verloopt, komen de pelgrims op vrijdag 1 oktober aan in Goor. Ze hebben die dag dan gewandeld van Borne naar Goor . Het is de bedoeling, dat de groep een warme maaltijd aangeboden krijgt, een overnachting voor hen geregeld wordt en de volgende morgen ontbijt ontvangt en een lunchpakket voor onderweg.
De vraag, om dit in Goor te organiseren kwam van de landelijke PKN (Kerk in actie, afd. Groene Kerk) én de landelijke R.K. Vastenactie, omdat ook kerken zich zorgen maken over klimaatverandering.
Onze werkgroepen ‘Kerk en Samenleving’ en ‘Groene Kerk’ gaan dit samen met  mensen van de R.-k. Petrus en Pauluskerk in Goor organiseren. Daarbij zullen we een beroep doen op vrijwilligers van de Hofkerk en van de R.-k. kerk, omdat het een oecumenisch gebeuren is.
Op 1 oktober a.s. zijn de Klimaat-pelgrims hartelijk welkom in Goor!
U leest er weer over in het kerkblad van augustus.
Dora Brinkhorst.

Van de voorzitter
Afgelopen zondag 11 juli ging ds Dick Juijn  uit Delden  voor. Als buurman vond hij het fijn om de dienst te kunnen leiden. Hij besloot zijn overdenking uit Marcus 3 met de bede dat de Eeuwige ons een kus op het voorhoofd mag geven en zijn hand op onze schouder legt. En volgens hem is de lekkerste koffie van de week na de preek. Hopelijk binnenkort buiten op het plein? De diaconie staat er klaar voor.

Magazine ZOMER , zomer in de Achterhoek en Twente
De diaconie heeft 300 exemplaren uitgedeeld op 7 campings, hotels en VVV  in de Hof en ook in op de boekentafel liggen exemplaren bestemd voor gasten. Ds. Wim den Braber, voorzitter van de stichting Welkom in de Kerk schreef het voorwoord op de 34ste editie. De kerken uit Overijssel en de Achterhoek presenteren zich in de uitgave voor de gasten die deze zomer de regio bezoeken.
De uitgave kent verschillende ontmoetingen. De lezer leert Joshua Agteres uit Wilsum kennen, die met freestyle voetballen mensen vermaakt. Judith Heutink komt voorbij met haar schaapskudde in de buurt van Havelte. Kirstin Gramlich komt aan het woord als cantor-organist in de Lebuinuskerk. En even praten? Dan kun je de vakantiepastor bellen.
Al met al een fris blad van Topic Creatieve Communicatie in Wierden voor deze zomer. Wijs onze gasten op het zeer herkenbare magazine op de boekentafel.

Ten slotte
Uit Lied 695:

Heer, raak mij aan met uw adem, reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen, geef op uw waarheid zicht.

Heer, raak ons aan met uw adem, geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels, zegen ons met uw licht.

Ik wens de gezinnen en een ieder een fijne zomer namens de Kleine kerkenraad.

Cees van der Sluijs