Nieuwsbrief 16 december

Sinds gisteren leven we in Nederland in een zogenoemde lockdown om zo de stijgende corona-besmettingen tegen te gaan. Premier Rutte vroeg maandag in zijn toespraak om de veerkracht vast te houden en die zullen we ook hard nodig hebben om met elkaar de komende periode door te komen. Ik merk in de contacten dat mensen het zwaar valt om zich weer sterk te beperken in de contacten, thuis te blijven, thuis te werken en daarbij ook de kinderen de komende vijf weken thuis te hebben.

En daarom ook speciale aandacht voor het initiatief: ‘Je hoeft het #Nietalleen te doen!
Juist in deze tijd, waarin veel mensen zich somber of eenzaam voelen, is het belangrijk om je omgeving te laten weten dat ze er niet alleen voor staan. Op de website staan verschillende ideeën om dit vorm te geven. Eén daarvan is:
Bezoek iemand in uw omgeving en laat ze weten dat je er voor ze bent. Neem een kaarsje mee – een mooie herinnering voor degene die je bezoekt én een symbool van licht en hoop
Voor meer ideeën kijk op: https://www.protestantsekerk.nl/evenementen/nietalleen-campagne-je-hoeft-het-niet-alleen-te-doen/

We gaan op weg naar Kerst, het feest van Gods komst naar onze wereld, dat licht brengt,
juist op de plekken waar het leven kwetsbaar is, waar wij kwetsbaar, somber of verdrietig zijn.
Laten we in alles wat er gebeurt ons daarop blijven richten.

Kinderkerst 20 december
Aankomende zondag, vierde advent, vieren we Kinderkerst, met daarin ook aandacht voor het kinderproject “Het beste nieuws”. Dit jaar zonder kinderkoren, zonder kerstspel, maar wel met het kerstverhaal en mooie kerstliedjes. En natuurlijk staat de kerststal vooraan in de kerk.
Het jeugdorkest Unico levert ook weer een mooie muzikale kerstbijdrage.
Voor kinderkerst  zijn alle gezinnen met kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar uitgenodigd, naast mensen uit wijk D
Aan de gezinnen wordt gevraagd zich op te geven, zodat men zeker is van een plaats in de kerkzaal. Dit kan bij Sandra Moes, T 0610 787 789,
E fammoes@kpnmail.nl

4de advent

Kerkdiensten tijdens Kerst
Op kerstavond en eerste kerstdag zijn er dubbele vieringen gepland, waarvoor een wijkindeling is gemaakt.
Om te voorkomen dat er niet te veel mensen komen, willen we iedereen vragen om een keuze te maken tussen een dienst op kerstavond of een dienst op kerstmorgen/-middag.

Het rooster ziet er als volgt uit
kerstavond 24 december 19.00 uur wijk A en B
kerstavond 24 december 21.00 uur wijk C en D
kerstmorgen 25 december 10.00 uur wijk A en B
kerstmiddag 25 december 15.00 uur wijk C en D
zondag 27 december 10.00 uur wijk A en B

wijkindeling
wijk A Heeckeren – Gijmink
wijk B Centrum – Kevelhammerhoek – buiten Goor
wijk C Whee – west
wijk D Whee – oost

In de kerkzaal is plaats voor maximaal 30 bezoekers.
Wel kunnen in de Ripperdazaal in de Klokkenkamp nog 30 mensen de dienst samen meebeleven op een groot scherm.

Uiteraard zijn alle diensten online te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor
Hoewel de mondkapjesplicht niet geldt voor kerken willen we iedereen toch dringend vragen om in de kerk een mondkapje te dragen.
Deze mag af als men op de plaats in de kerkzaal zit.

Avondgebed in de adventstijd
Ook in de adventstijd is er elke dinsdagavond om 19.30 uur een avondgebed,
met aandacht voor de liturgische schikking, een adventslied en gelegenheid om een kaarsje aan te steken.
Vanaf 19.00 uur is de kerk open voor stilte en bezinning.

Inloop in de maand december donderdagmorgen open
In de maand december is op donderdagmorgen de inloop van 10.00 – 11.30 uur geopend voor mensen die juist in deze maand behoefte hebben aan contact. Belangrijk is om bij binnenkomst een monddoekje te dragen. Op de aangewezen zitplaats mag dit weer af. En uiteraard bij klachten niet komen. Ook is het stiltecentrum/gedachtenishoek in de kerkzaal geopend. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken, voor een meditatief of stil moment.

Lied van eenheid O kom, o kom Immanuël
Net als eerder dit jaar, hebben de EO, Protestantse Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk de handen ineen geslagen.
Het resultaat is een prachtig interkerkelijk Lied van Eenheid. De opvolger van ‘U geeft rust’ is het kerstlied ‘O kom, o kom Immanuël’.
Aan dit lied werkten zangers van tientallen kerken mee. Ook Berget Lewis, Brainpower, Theoloog des Vaderlands Almatine Leene, Rene de Reuver en Tiemen Westerduin hebben een rol in de vertolking van het lied. Het lied is beluisteren via: https://www.youtube.com/watch?v=-8K1caO2ztg

Collecte voor de diaconie op 1e Kerstdag voor Kinderen in de Knel
Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen.
Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen.
Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk.
Helpt u mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren?
Alle 18 projecten voor “Kinderen in de knel” kunt u vinden op de website van Kerk in Actie.

Uiteraard kan er tijdens de dienst op 1e kerstdag niet op de gebruikelijke wijze gecollecteerd worden maar jouw/uw bijdrage is van harte welkom op het rekeningnummer van de diaconie: NL66 SNSB 0908 7637 43 t.n.v. “Diaconie Prot. Gemeente Goor” onder vermelding van “Kinderen in de knel”. De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdrievoudigen!

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten ontbreken willen wij u vragen om de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld delen wij de opbrengst

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Tekst bij liturgische schikking 3e advent


Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met blijdschap.
Hul mij in kleuren
en geuren van zacht mos.
Ontsteek het derde licht,
dat reikt naar het Noorden.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van zachte knoppen;
het goede leven breekt door,
hoe ieders weg ook loopt.

Vrede en alle goeds,
ds. Wim de Jong