Nieuwsbrief 16 december

Ook dit jaar moeten we ons weer voorbereiden op een sobere Kersttijd. Vooral voor de mensen zonder groot sociaal netwerk is dit een moeilijke tijd. Veel activiteiten zijn afgelast, kerstavonddiensten online. Daarnaast is de onzekerheid groot over hoe de situatie in het nieuwe jaar zal zijn. Komt er een nieuwe golf en dus nog meer beperkingen of komen er juist weer ruimere mogelijkheden?
Tweeduizend jaar geleden was het een volkstelling die het leven van mensen stevig in de war gooide. Wat je er ook van vond, je kon er niet onderuit en het beheerste al het leven. Vooral van de meest kwetsbaren.
Datzelfde lijkt nu het coronavirus en de maatregelen te doen. Maar kan ook hier en nu in deze ‘donkere tijd’ ook bij ons iets nieuws geboren worden, hoop geboren worden, nieuw licht gaan schijnen? Licht dat ons nieuwe grond onder de voeten geeft, licht dat ons weer op de benen zet. Licht, misschien wel uit een heel onverwachte kant, vanwaar we het niet direct zouden verwachten.

Geef ons een teken in de nacht,
schenk ons een kind van ons geslacht,
Kom op ons toe en geef ons hoop
op leven sterker dan de dood.

Dat dit licht ons allemaal mag aanraken, dat wij voor elkaar dit licht mogen zijn.

Coronamaatregelen
Als Hofkerk volgen we het advies vanuit de Landelijke Protestantse Kerk voor de coronamaatregelen bij kerkdiensten en kerkelijke activiteiten.
Dit advies bestaat onder meer uit het dragen van een mondkapje tijdens verplaatsingen binnen het kerkgebouw en het hanteren van de 1,5 meter afstandsregel. Verder het advies om ingetogen te zingen.
De opstelling in de kerkzaal en vergaderruimten is hierop aangepast. Uiteraard gelden daarnaast de regels om handen te ontsmetten bij binnenkomst,
geen handen te geven en bij klachten thuis te blijven. Helaas is koffie/thee drinken na de kerkdienst op dit moment niet mogelijk.
Daarnaast zijn er na 17 uur geen activiteiten en bijeenkomsten mogelijk in de Klokkenkamp, dat betekent o.a. dat de avondmaaltijden op dinsdag- en woensdagavonden en de avondgebeden op dinsdagavond tijdelijk niet doorgaan.

Zondag 19 december 10.00 uur 4e Advent Kinderkerst
Op deze vierde advent vieren we het Kinderkerstfeest met ‘de ezel van Lucas’ .
Eerst kijken we in het plakboek van Lucas en komen een zingende man tegen. Zacharias, de vader van Johannes de Doper, kan weer praten,
maar vooral ook zingen. Net als andere keren kijken we naar een mooi stukje spel.
Daarna gaan we naar Nazareth en ontmoeten de ezel van Lucas, die dit jaar niet alleen hout en stenen hoeft te vervoeren,
maar een heel bijzonder iemand op zijn rug krijgt als hij op reis moet naar Bethlehem.

Vrijdag 24 december 21.00 uur  Kerstavond online
Dit jaar zal de kerstavonddienst in de Hofkerk uitsluitend online te volgen zijn via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor.
De dienst begint dus om 21.00 uur en heeft als thema: Hoop, opnieuw geboren. Voor allen die het toen hoorden én nu horen.
Een oud verhaal, maar juist nu in een onzekere tijd, sterk actueel. Kan ook nu de hoop opnieuw geboren worden, hoe klein, hoe kwetsbaar ook?
Naast de bekende kerstliederen horen ook twee verrassend inspirerende (nieuwe) liederen.

Zaterdag 25 december 10.00 uur Kerstmorgen
Maria bewaarde al deze woorden in haar hart, zo vertelt Lucas als de herders vertellen wat ze buiten midden in de nacht hebben meegemaakt:
een engel die hen de geboorte van de Messias aankondigde. Maria heeft deze woorden bewaard en bleef er over nadenken.
In haar voetsporen zullen we dat in deze kerstmorgendienst ook doen: Als het Licht van de Wereld ook in ons wordt geboren, hoe werkt dat door in ons leven?
En hoe ziet het plakboek van Lucas er nu uit?

Zondag 26 december 10.00 uur 2e Kerstdag
Er is om 10.00 uur een kerkdienst met als voorganger ds. Oane Reitsma.

Zaterdag 31 december 16.00 uur Oudejaarsviering
Vanwege de coronamaatregelen zal de oudejaarsviering op 31 december om 16.00 uur beginnen. Voorganger is ds. Egbert van Houwelingen.

Online dienst volgen
De diensten zijn uiteraard online te volgen  op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor/events/

Crèche
Op verzoek van jonge ouders is er  weer elke zondag crèche voor de allerjongsten. Deze wordt gehouden in de Ripperdazaal.

Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland
Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En jarenlang, onzeker wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien.
Via drie partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen met voedsel, kleding, zorg en onderwijs.
Partner Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten komen door ze eten en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiële documenten. Op een eigen school kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen.
Partner Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier opvangcentra op het Griekse vasteland.
In de voedselkeuken van partner Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag een maaltijd.
Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor persoonlijke verzorging uitgedeeld.
Maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. ‘Geef Licht’, of doneer online. Hartelijk dank!
Zie ook https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/kerst-2021-geef-licht

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

In de nacht gekomen

In de nacht gekomen
Kind van hogerhand.
Licht in blinde ogen,
licht dat zingend brandt.

Kom in onze dagen,
kom in onze nacht.
Hoor de aarde klagen,
Heer, de wereld wacht.

In de nacht gekomen
Kind dat met geduld,
eeuwenoude dromen
eindelijk vervult.

Kom in onze dagen,
kom in onze nacht.
Kom met uw gestage,
milde overmacht.

In de nacht gekomen,
onmiskenbaar Kind.
Kom, doorwaai de bomen,
zachte zuidenwind.

Kom in onze dagen,
kom in onze nacht.
Laat uw morgen dagen,
kom, de wereld wacht.

Lied 505 – André Troost

Gezegende kerstdagen
Vrede en Alle goeds
ds. Wim de Jong