Nieuwsbrief 16 september

Zondag 20 september Oecumenische vredesdienst in de Hofkerk
Op zondag 20 september is er om 10.00 uur de oecumenische vredesviering in de Hofkerk.
Het thema van de vredesweek is dit jaar “Vrede verbindt verschil”. (duidelijk is dat deze cartoon voor de corona-tijd is gemaakt)


Wij wonen met verschillende mensen in onze straat, in onze stad, in de wereld. Zijn die verschillen erg of kunnen die een verrijking, een mooie aanvulling op elkaar zijn?
Het verhaal over Daniël die als balling in een vreemde cultuur leeft wijst ons hierin de weg. De verschillen kunnen een verrijking worden als je met elkaar in dialoog, in gesprek gaat.
De vredesdienst is voorbereid met christenen uit verschillende kerken en culturen in Goor en omgeving.

Naast de 70 zitplaatsen in de kerk is er bij te grote toeloop een overloop mogelijk in de Ripperdazaal waar via het grote scherm de dienst mee kan worden beleefd.
Zoals alle diensten is deze natuurlijk ook thuis mee te beleven op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor
Uiteraard gelden ook in de kerkdiensten de landelijke richtlijnen, maar de belangrijkste is wel om bij gezondheidsklachten thuis te blijven.

Olijfboom op het kerkplein
Op het kerkplein van de Hofkerk staat een Olijfboom.
Tijdens het Open Huis begin september zijn er witte stenen om heen gelegd, waar bezoekers van binnen en buiten de gemeente woorden,
gedachten, wensen, gebeden op hebben geschreven die betrekking hebben op deze tijd van corona of hun eigen actuele situatie.

Er verschenen veel goede woorden: Geloof, hoop, liefde, vertrouwen, kostbaar, humor en wijsheid, verwondering, troost,
dankbaarheid, respect, moed houden, nieuwe kansen, rust vinden in Gods wonderbare natuur.
Maar ook een zin als: de kerk een huis voor mijn ziel. En daarnaast ook gebeden: Mag mijn zusje weer beter worden, herstel voor mijn broer en zwager.
Zo werd deze olijfboom werkelijk een symbool van Hoop en Verwachting in deze onwerkelijke tijd van corona.
Met Hoop en Verwachting gaan we als kerk het nieuwe seizoen in.

Bibliodrama – coronaproof
In het najaar starten we weer met bibliodrama.
Bibliodrama is een methode om een bijbelverhaal van binnen uit te verkennen en te ontdekken wat het bijbelverhaal jou persoonlijk doet.
Samen lezen we het verhaal en inventariseren welke personen een rol spelen in het verhaal.
Door ons in te leven in deze personen en de rol die ze in het verhaal spelen ontsluit zich het verhaal op een persoonlijke nieuwe manier.
Soms spelen we kleine scenes uit. Uiteraard op veilige afstand van elkaar.

Bibliodrama is geen toneel stuk spelen, dus toneelspelen is absoluut geen vereiste om mee te doen.
Bibliodrama is bijbellezen met je hele lijf!

De avonden worden geleid door Wim de Jong en vinden plaats in het liturgisch centrum van de kerkzaal
Woensdag 30 september 19.30 uur
Woensdag 28 oktober 19.30 uur
Woensdag 25 november 19.30 uur

Info en opgave bij Wim de Jong, 0547 – 388647, wim.dejong@hetnet.nl

Inloop donderdagmorgen open
Elke donderdagmorgen is de inloop open van 10.00 – 11.30 uur.
Het Hemonyplein is zo ingericht dat bezoekers er op 1,5 meter van elkaar kunnen zitten.
Ingang is via de deur bij de Drostenzaal.
Belangrijk is om bij gezondheidsklachten thuis te blijven en de aanwijzingen van de gastheer/gastvrouw op te volgen.
Iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, een praatje met andere gasten, een kopje thee of koffie, is van harte welkom.
Direct met de inloop is ook de Stiltehoek elke donderdagmorgen geopend van 10.00 – 11.30 uur.

Avondgebed elke dinsdag 19.30 uur
Elke dinsdagavond van 19.30 – 20.00 uur is er een avondgebed.
Tijdens dit avondgebed is er ruimte voor stilte en bezinning. Bij de gebeden is er voor iedereen de gelegenheid een kaars aan te steken.
Voor de lezingen maken we gebruik van het leesrooster van Taizé.

Het avondgebed heeft een vaste liturgie met een cyclus van vier vaste thema’s, waar de lezing, de liederen en de gebeden op zijn afgestemd.
Week 1: Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping
Week 2: Levensreis
Week 3: Heling
Week 4: Vertrouwen

Iedereen is van harte welkom.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten ontbreken willen wij u vragen om de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, delen wij het bedrag tussen kerk en diaconie.

Vrede en alle goeds,
ds. Wim de Jong