Nieuwsbrief 17 maart

Kerkdiensten
Alle kerkdiensten vanuit de Hofkerk zijn uitsluitend online en  te volgen op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor/events/

Zondag 21 maart 5e zondag 40dagentijd
Het thema van deze zondag is: De weg van liefde,  door duisternis heen naar een nieuw begin. Het thema is ontleend aan de uitspraak van Jezus dat als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, hij op zichzelf blijft, maar als hij valt en sterft hij veel vrucht voortbrengt. (Johannes 12: 20 – 36)
Het is de moeilijkste tekst van deze veertigdagentijd, die al vooruit wijst naar het sterven en de opstanding van Jezus.
Een nieuw begin, een weg die gaat door duisternis en pijn. Misschien komt het dichtbij als we in deze tekst horen van Jezus angst om wat komen gaat.
Maar ook van vertrouwen dat hij ontvangt en zich op deze moeilijke momenten niet alleen gelaten voelt.
Kan ons dat bemoedigen in deze tijd, in de moeilijkste momenten van ons eigen leven? Een weg die niet doodloopt?
Het is tasten naar het geheim van God en mensen, net zoals het een geheim is wat er gebeurt met een zaadkorrel die ontkiemt in de donkere aarde.

Vanuit de zeven werken van barmhartigheid staat centraal: de hongerigen voeden.
Deze zondag vraagt Kerk in Actie aandacht voor boeren in Indonesië (zie bericht hieronder).

In de de dienst een mooi lied uit het Oratorium “Als de graankorrel sterft’
voor de Veertigdagentijd en Pasen van Marijke de Bruijne: Onder de toegesloten aarde.

En met de kinderen doen we weer een paar stappen op de Levensweg en ontvangen we post van Rainbow.
Rainbow die weer een week bij één van de gezinnen heeft gelogeerd. We zijn weer benieuwd naar de verhalen en foto’s.
Op de website zijn elke week de nieuwsbrieven voor de kinderen te vinden met daarbij ook de foto’s van de logeerpartijen van Rainbow.

Bunker voor jongeren van 12 – 16 jaar online
Hoewel de jongeren niet bij elkaar kunnen komen in de Bunker zitten ze niet stil.
Ook afgelopen vrijdag was er weer een uitdagende activiteit met enthousiaste deelname.
Kijk voor foto’s op de website.

Brede oproep tot klimaatactie vanuit religieus Nederland
Afgelopen zondag las ik in de kerkdienst de oproep van een groot aantal religieus leiders in Nederland voor over het klimaatalarm.
Onder de ondertekenaars van de oproep leiders uit de kerken, maar ook uit de Joodse, – Moslim- en Hindoegemeenschap,
waaronder rabbijn Abraham Soetendorp en scriba PKN René de Reuver. De tekst begint met:

“Wij slaan alarm, juist omdat we durven vertrouwen. De opwarming van de aarde, met alle gevolgen van dien, verontrust ons. Vanuit
diverse religies en levensbeschouwingen slaan wij alarm, juist omdat we geloven dat de aarde aan mensen is toevertrouwd. De toestand waarin de aarde verkeert, dwingt ons tot het nemen van verantwoordelijkheid. We slaan alarm, juist omdat we vertrouwen hebben in de toekomst.”

De volledige tekst is te downloaden via https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2021/03/wij-slaan-alarm-juist-vanuit-vertrouwen/

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten ontbreken willen wij u vragen om de collecte over te maken naar bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld delen wij de opbrengst

Kerkinactie – Een beter inkomen voor Javaanse boeren in Indonesië
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijk kunnen rondkomen.
De Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om coöperaties op te zetten,
waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen
De kerk leert boeren ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en hoe je met lokale gewassen gevarieerd kunt koken.
Dankzij de irrigatiesystemen die zijn aangelegd, hebben de boeren de komende jaren grotere opbrengst tijdens de oogst.
Helpt u mee? Geef boerengezinnen via Kerk in Actie een beter inkomen!
Maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Indonesië maart.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/40dagentijd  of www.kerkinactie.nl/landbouwindonesie

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Gedicht

Als je brood deelt deel je macht.
Als je macht deelt neem je deel.

Als je brood deelt deel je hart.
Als je hart deelt komt er hoop.

Als je brood deelt deel je lijf.
Als je lijf deelt word je een.

Als je brood deelt deel je pijn.
Als je pijn deelt is er trouw.

Als je brood deelt word je klein.
Als je klein wordt word je sterk.

Als je brood deelt wordt het licht.
Als het licht wordt komt het goed.

Als je brood deelt word je brood.
Als je brood wordt word je mens.

Herman Verbeek (uit: Zangen van zoeken en zien, 620)

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong