Nieuwsbrief 18 november

In de komende periode kunnen er weer kerkdiensten worden gehouden in de Hofkerk met een maximum van 30 bezoekers.
We gaan een periode in van bijzondere diensten. Komende zondag de gedachtenisdiensten en daarna de adventszondagen.
Hoe het met Kerst gaat lopen weten we nog niet helemaal zeker, maar het zal anders zijn dan andere jaren.
We moeten het nog een tijdje volhouden met de huidige beperkingen.
En dat valt vooral de mensen die alleen zijn best zwaar. Maar ook voor jongeren, die online lessen volgen en verder weinig contacten hebben.
Er zo zijn er in alle leeftijdcategorieën mensen voor wie deze periode niet makkelijk is.

Zondag 22 november Gedachtenisdienst 10.00 uur en 16.00 uur
Aankomende zondag 22 november, waarin de namen worden genoemd van de mensen die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden, zijn er twee diensten:
om 10.00 uur en om 16.00 uur. Voor de familieleden van de overledenen zijn na aanmelding plaatsen in de kerk gereserveerd.
Daarnaast zijn mensen uit wijk C – Whee West van harte welkom in beide diensten.
Omdat er niet zo heel veel vrije plaatsen zijn is de kans aanwezig dat men een plaats krijgt aangewezen in de Ripperdazaal.
Alleen in de dienst van 10.00 uur is er kindernevendienst.

Kerkdiensten tijdens Advent
Tijdens de kerkdiensten op de Adventszondagen staat het project “Het beste nieuws” voor de kinderen centraal.
Daarom zijn voor deze diensten alle gezinnen met kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar uitgenodigd naast elke week een andere wijk.
Aan de gezinnen wordt gevraagd zich op te geven, zodat er plaatsen worden gereserveerd. Dit kan bij Sandra Moes, fammoes@kpnmail.nl.
Zie apart bericht.

29 november wijk D Whee – oost  en gezinnen
6 december wijk A Heeckeren – Gijmink en gezinnen
13 december wijk B Centrum – Kevelhammerhoek – buiten Goor en gezinnen
20 december wijk C Whee – west  en gezinnen

Peuter kleuterviering 29 november

Op zondag 29 november om 16.00 uur (inloop vanaf 15.45 uur) is er weer een peuter-kleuterviering  met als thema: De boot in!
(Groot)ouders  met kinderen zijn van harte welkom.
Onder leiding van Hanneke Caron, zie ook het eigen bericht.

Avondgebed dinsdagavond
Op dinsdagavond is er weer een avondgebed van 19.30 – 20.00 uur
Vanaf 19.00 uur is de kerk open voor stilte en bezinning.

Stiltecentrum/gedachtenishoek donderdagmorgen
Op donderdagmorgen is het stiltecentrum van de Hofkerk van 10.00 – 11.30 uur geopend. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken, voor een meditatief of stil moment. Ondergetekende zal zelf ook in de kerk aanwezig zijn.
Welkom voor ieder!

Adventskalenders
Zowel de Protestantse Kerk (PKN/Petrus) als het Nederlands Bijbelgenootschap hebben dit jaar een adventskalender uitgegeven
Om persoonlijk toe te leven naar kerst. Met elke dag een moment van bezinning en inspiratie
– Nederlands Bijbelgenootschap (NBG), tel. 023 – 514 61 46, email info@bijbelgenootschap.nl
– Protestantse Kerk Nederland/Petrus, tel. 030-88-1880, email  info@protestantsekerk.nl

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten ontbreken willen wij u vragen om de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld delen wij de opbrengst.

Voorbede gevraagd voor Ethiopië
In Ethiopië is er een gewelddadig conflict ontstaan tussen het leger van de nationale overheid en de regionale overheid in Tigray.
Het toenemende geweld heeft al vele duizenden mensen op de vlucht doen slaan naar buurland Soedan.
Doordat alle communicatie lijnen zijn afgesloten is er bijna geen directe informatie uit het gebied.
Daardoor is het moeilijk een goede inschatting te maken van de omvang van het geweld en de gevolgen voor de miljoenen mensen die er wonen.
Lees meer over dit conflict op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/voorbede-voor-ethiopie-gevraagd/
Kerkinactie vraagt uw voorbede voor Ethiopië. Zou u willen bidden voor:

  • Vrede en dat het geweld zich niet verder uitbreid in Ethiopië zelf of naar de buurlanden.
  • Wijsheid voor de leiders in Ethiopië en adviseurs die om de leiders heen staan.
  • Voor de mensen die getroffen zijn door het geweld, vluchten en op zoek zijn naar veiligheid.
  • Voor (internationale) organisaties en lokale mensen in Soedan of andere plaatsen die de vluchtelingen opvangen.
  • Voor liefde en acceptatie onder de verschillende bevolkingsgroepen.

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Dat er een morgen komt

Ga met ons God,
de lange weg
van onmacht en verdriet
naar kracht en opstanding.
Ga met ons die weg
die over sterven heen
naar onaantastbaar leven voert.

Duld onze vragen.
Erken ons verdriet.
Verzacht wat zo pijn doet.
En laat er ook licht zijn.

Blaas de gloed
van verlangen weer aan.
Dat er een morgen komt
die ons optilt.

Dat er een avond is

van vervulling,
van eeuwig weerzien
en thuis zijn met allen.

Kris Gelaude

Vrede en alle goeds,
ds. Wim de Jong