Nieuwsbrief 2 december

We zijn op weg naar Kerst, de eerste adventskaars is afgelopen zondag aangestoken. Het duister is niet duister meer. En ook maakten we de start mee van het adventsproject voor de kinderen: in de kerkdienst werd een bijzondere krant bezorgd: de Adventsbode. Hierin boordevol nieuws over het kerstfeest dat komt!
Maar ook een prachtige liturgische schikking, waarin ons leven verbonden is met God en met de ander, dichtbij en ver weg. Met daarin de vijgentak met eerste uitlopers, teken dat de winter niet eeuwig duurt.

Tekst bij liturgische schikking 1e advent

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met verwachting.
Hul mij in kleuren
en geuren van groene hoop.
Ontsteek het eerste licht,
dat daagt in het Oosten.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de vijgenboom;
nieuw leven breekt door,
kome wat komt.

Zo leven we actief naar kerst toe. Een kerst die anders zal zijn dan andere jaren, maar hopelijk ervaart ieder op zijn eigen manier toch iets van het licht dat is gaan schijnen in een donkere nacht. Het aandacht geven aan Advent, aan het uitkijken naar dit licht, aan de kleine lichtjes die anderen voor ons ontsteken en die wij voor andere anderen laten schijnen, kan juist dit jaar nieuw licht laten schijnen op het wonderlijke gebeuren dat God onder mensen is komen wonen.

Kerkdiensten tijdens Advent (gewijzigd)
Tijdens de kerkdiensten op de Adventszondagen staat het project “Het beste nieuws” voor de kinderen centraal. Daarom zijn voor deze diensten alle gezinnen met kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar uitgenodigd naast elke week een andere wijk. Aan de gezinnen wordt gevraagd zich op te geven, zodat er plaatsen worden gereserveerd. Dit kan bij Sandra Moes, T 06 – 10787789, E fammoes@kpnmail.nl

6 december wijk A Heeckeren – Gijmink en gezinnen
13 december wijk B Centrum – Kevelhammerhoek – buiten Goor en wijk C Whee – west en gezinnen
20 december wijk D Whee – oost  en gezinnen

Uiteraard zijn alle diensten online te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Hoewel de mondkapjesplicht niet geldt voor kerken willen we iedereen toch dringend vragen om in de kerk een mondkapje te dragen. Deze mag af als men op de plaats in de kerkzaal zit.

zondag 6 december 2e advent  – viering van de Maaltijd van de Heer
Komende zondag 6 december is het thema van de adventsviering ‘Midden onder jullie staat Hij die jullie niet kennen’. In de tijd van Advent kijken we uit naar de komst van God in onze wereld. Vorige zondag herkenden we zijn sporen in de kleine tekens, de kleine lichtjes te midden van alle grote dingen in de wereld. Deze zondag worden we op een spoor gezet Hem te ontdekken in de mensen met wie we leven en die we tegenkomen, in de vreemdeling, in de kwetsbare, in de ander. En tegelijk blijft het een geheim, iets wat verborgen is.
Er zal zeker weer een Adventsbode voor de kinderen zijn!
En ook vieren we de Maaltijd van de Heer, delen we brood en wijn, want ook daarin mogen we God ontmoeten. In de kerk, in kleine kring, maar we nodigen iedereen uit om thuis deze dienst mee te beleven en ook daarin brood en wijn/druivensap te delen. Zo zijn we in alle gebrokenheid met elkaar verbonden en kijken we uit naar een andere tijd.
Graag ontvang ik intenties voor de voorbeden.

Avondgebed in de adventstijd
Ook in de adventstijd is er elke dinsdagavond om 19.30 uur een avondgebed, met aandacht voor de liturgische schikking, een adventslied en gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Vanaf 19.00 uur is de kerk open voor stilte en bezinning.

Kerk open op donderdagmorgen
De kerk is elke donderdagmorgen open van 10.00 – 11.30 uur. Iedereen is welkom om de stiltehoek/gedachtenishoek te bezoeken, voor stilte of het aansteken van een kaarsje. Voor ieder die behoefte heeft aan een gesprek(je) is ds. Wim de Jong deze ochtend in de kerk aanwezig.

Kerstvieringen (gewijzigd)
Op kerstavond 24 december zijn er twee kerstvieringen, om 19.00 uur wijk (A en B) en 21.00 uur wijk (C en D).

Op 1e kerstdag 25 december is er een viering om 10.00 uur (wijk A en B) en ook om 15.00 uur (wijk C en D).
Als de kerk met 30 personen vol is, is er ook gelegenheid om in de Ripperdazaal samen de dienst op scherm mee te kijken en beleven.
Van de gemeenteleden wordt gevraagd een keuze te maken uit de kerstavonddienst of de kerstmorgen/-middagdienst, en dan natuurlijk die van de passende wijk) 

UNCHR petitie voor gezinshereniging (diaconie)
Gezinnen horen samen te zijn! Als er één ding is dat iedereen begrijpt is dat je niet kan rusten voordat je weet dat de mensen om wie je geeft veilig zijn, of ze nu in de buurt zijn of ver bij je vandaan. Maar op dit moment zijn gevluchte gezinnen vaak onnodig lang gescheiden van elkaar. Zij moeten vaak maanden of zelfs jaren wachten op een antwoord van de Nederlandse overheid over wanneer ze weer samen mogen zijn. En dat is onnodig! De UNHCR is een petitie begonnen om de overheid te vragen om gevluchte gezinnen sneller bij elkaar te brengen. De diaconie brengt deze petitie, die ondersteund wordt door de kerkelijke vluchtelingenorganisatie INLIA,  graag onder uw aandacht.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten ontbreken willen wij u vragen om de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld delen wij de opbrengst.

Vanuit het land
#Nietalleen: breng licht in deze donkere dagen
Juist in deze tijd, waarin veel mensen zich somber of eenzaam voelen, is het belangrijk om je omgeving te laten weten dat ze er niet alleen voor staan. Wil jij mensen om je heen laten weten dat ze niet alleen zijn? Breng licht: deel een kaarsje uit en koppel daar een kleine actie (uitnodiging maaltijd, boodschapje doen) aan.
Een klein gebaar heeft veel impact. Hoe meer mensen meedoen, hoe minder mensen zich alleen voelen. Er zijn nu kaartjes en wikkels (gratis) te bestellen via https://www.eo.nl/artikel/bestel-kaartjes-of-wikkels-voor-nietalleen

CD Stef Bos
Bent u ook zo enthousiast over de liederen van Stef Bos? Bestel gratis de cd Geef licht of bestel de cd Kijk het wordt licht van Elly en Rikkert voor kinderen. https://daaromkerst.nl

Adventskalenders
Zowel de Protestantse Kerk (PKN/Petrus) als het Nederlands Bijbelgenootschap hebben dit jaar een adventskalender uitgegeven om persoonlijk toe te leven naar kerst. Met elke dag een moment van bezinning en inspiratie
– Nederlands Bijbelgenootschap (NBG), T 023 – 514 61 46, E info@bijbelgenootschap.nl
– Protestantse Kerk Nederland/Petrus, T 030-8801880, E info@protestantsekerk.nl

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Vrede en alle goeds,

ds. Wim de Jong