Nieuwsbrief 2 september

De vakantie is voor veel mensen voorbij, de scholen zijn weer begonnen en ook in de Hofkerk maken we weer een start met het komende seizoen.

Zaterdag 11 september Open Kerken Dag “Ontmoeten en meedoen”
Op Zaterdag 11 september van 10.00 tot ongeveer 13.30 uur is er weer Open Kerk en willen we iedereen uitnodigen elkaar in en om de kerk te ontmoeten. Op verschillende momenten die ochtend verzorgen onze organisten een miniconcert en als het lukt is er ook weer gelegenheid om de kerktoren te beklimmen en te genieten van het mooie uitzicht over Goor. Voor de kinderen is er een springkussen.

Maar er is meer. Onder andere de diaconie, de kerkrentmeesters en de werkgroep Pastoraat willen u graag laten zien wat hun activiteiten inhouden
en waar ze het komend jaar mee aan de slag gaan. En wie weet, krijgt u bij een van deze werkgroepen wel het idee, “daar zou ik best bij willen helpen”.

Verder zal er om 11.00 uur een speciaal moment zijn, waarop we stil staan bij het feit dat we een Groene Kerk zijn.
Ook zal er aandacht geschonken worden aan de groep klimaatpelgrims, die op 1 oktober onze gast zal zijn tijdens hun tocht vanuit Polen naar Glasgow. Met deze tocht willen ze aandacht vragen voor de klimaattop die in november in Glasgow wordt gehouden.
Ook zijn er deze open dag er organisaties en initiatieven in de Hof van Twente uitgenodigd die met deze thema’s bezig zijn.

Ook de olijfboom van hoop en vertrouwen die op het kerkplein staat zal weer een centrale rol spelen.
Hier kan ieder zijn of haar gedachten, zorgen, maar ook de hoop over de wereld en de (klimaat)problemen een plek geven.
Deze zullen ook een rol spelen in de startdienst op zondag 12 september.

Maar vooral ook ruimte voor ontmoeting en gezelligheid. En bij de koffie en thee is er weer zelfgebakken appeltaart van de Roos, pannenkoeken van de diaconie en hapjes vanuit de Arabische gemeenschap. Er wordt zelfgemaakte jam en walnoten verkocht.

En er is een ”mini mini” rommel- en boekenmarkt op het plein voor de kerk. We willen u nu vast vragen, boeken, platen, cd’s klaar te leggen.
Ook ander kleingoed, zoals bijvoorbeeld serviesgoed en speelgoed is zeker welkom. We benadrukken wel dat het om kleingoed moet gaan.
De spullen voor de mini rommelmarkt kunnen bij de kerk worden afgegeven van dinsdag 7 september tot en met vrijdag 10 september tussen 16.00 en 18.00 uur. Lukt dit niet, dan kunt u voor een ander tijdstip contact opnemen met Jan Daling 0547-274690 of Hans Tadema 0547-276368.

We ontmoeten u graag op 11 september op het kerkplein. Bij slecht weer, zullen we de activiteiten verplaatsen naar de Klokkenkamp.
In beide situaties vragen we u om de dan geldende corona maatregelen in acht te nemen.

Kerkdiensten
Voor de kerkdiensten geldt vanwege de nog geldende 1½-meterbeperking dat er ca. 70 in de kerkzaal kunnen.
Als er meer mensen komen moet van de overloop in de grote zaal gebruik worden gemaakt. En enkele ‘beperkingen’ blijven voorlopig nog van kracht:
bij binnenkomst handen ontsmetten, eenmaal plaatsgenomen niet van stoel wisselen, na afloop snel naar buiten.
Vanaf komende zondag is er weer gelegenheid voor koffiedrinken na afloop van de dienst op het kerkplein (bij droog weer). Uiteraard geldt daar ook de 1,5 meter regel.

Zondag 5 september 10.00 uur ds. Maaike Scheepers – van der Poll
Zondag 12 september 10.00 uur ds. Wim de Jong, startzondag
Zondag 19 september Oecumenische vredesviering Hofkerk
In deze vredesviering is er aandacht voor de relatie tussen vrede en de klimaatproblematiek en kijken we vooruit naar de komst van de klimaatpelgrimage op 1 oktober in Goor.

Alle kerkdiensten zijn zoals gebruikelijk ook online mee te beleven via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Maaltijdgroepen
Iedere dinsdagavond en woensdagavond in de Klokkenkamp. Ontmoeting en samen eten.
Informatie bij Roelie Nielander, 0547-274293

Inloop
Elke dondermorgen van 10.00 – 11.30 uur is de Klokkenkamp open voor ontmoeting en een kopje koffie en thee.
Ook is dan de gedachtenis- en stilte hoek in de kerk open, waar ruimte is voor stilte, bezinning en het aansteken van een kaarsje.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten,
en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Klimaat-pelgrimage
Een groep pelgrims begint in augustus in Polen aan een lange wandeltocht. Ze wandelen door Duitsland, Nederland en Groot Brittannië,
om in november aan te komen in Glasgow, Schotland. Daar vindt de 26ste VN-klimaat-conferentie plaats van 1 t/m 12 november 2021.
Met deze oecumenische pelgrimage wil men, samen met de kerken, aandacht vragen voor de klimaatcrisis en krachten bundelen om klimaatsverandering tegen te gaan.
In 2015 was er ook een pelgrimage naar de Klimaatconferentie in Parijs.
De groep van ca 30 wandelaars uit verschillende landen loopt van donderdag 30 september t/m maandag 11 oktober 2021 door Nederland.

Als alles volgens plan verloopt, komen de pelgrims op vrijdag 1 oktober aan in Goor. Ze hebben die dag dan gewandeld van Borne naar Goor. De route loopt via de Mariakapel op het Zeldam en van daar naar de ‘Wilgensprong over de Regge’, een verbindend buurtinitiatief tussen Hiltjesdamhof en de Hoogenkamp. Daarna gaat via de Stadslandbouw aan de Kerkstraat (achter de Avia) naar de Hofkerk, waar ze zullen eten en overnachten.
De werkgroepen “Groene Kerk” en “Kerk en Samenleving” van de Hofkerk gaan dit samen met parochianen van de R.-k. Petrus en Paulus-geloofsgemeenschap in Goor organiseren.
Daarbij zullen we een beroep doen op vrijwilligers van de Hofkerk en van de R.-k. kerk, omdat het een oecumenisch gebeuren is.
Mensen uit beide kerken kunnen op 2 oktober een eind meewandelen met de Klimaat-pelgrims! Zij wandelen dan van Goor naar Colmschate, ca 27 km.
U kunt zich z.s.m. daarvoor opgeven bij Mevr. Ellen Holkers, ellenholkers85@gmail.com

Als u klimaat-bestendigheid ook een “warm hart….” toedraagt, kunt u een gift voor de werkgroep overmaken naar het rekeningnummer van de Diaconie van de Hofkerk, Bank: NL66SNSB0908763743, onder vermelding van “klimaat-pelgrimage”. Dit geld wordt gebruikt voor de kosten van dit evenement. (maaltijden, drinken enz. voor de wandelaars.)

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong