Nieuwsbrief 20 januari

Kerkdiensten
In navolging van het advies van de Protestantse Kerk Nederland is het vanaf komende  zondag 23 januari weer mogelijk om de kerkdiensten in de Hofkerk te bezoeken met een maximaal aantal van 50 kerkgangers. Wel gelden hiervoor de volgende richtlijnen:
– ‘aan de deur’ worden de kerkgangers begroet en gevraagd naar de gezondheid. Ook worden namen en telefoonnummers genoteerd.
– mondkapje is verplicht wanneer men zich verplaatst in de kerk.
– er kan ingetogen meegezongen worden met de liederen (we luisteren naar opnames)
En verder wordt gevraagd de reeds bekende en al lang gebruikte coronaregels in acht te nemen.
Uiteraard zijn alle kerkdiensten online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Zondag 23 januari 10.00 uur
Het thema van deze dienst is: Hij woont onder ons. De nieuwe leerlingen van Jezus vragen hem waar hij verblijft.
Zijn antwoord is: Kom en zie! (Johannes 1: 39 – 52)
Er wordt echter niet verteld welke verblijfplaats van Jezus de leerlingen zien. Johannes lijkt dit expres open te laten. Worden wij daardoor gevraagd waar Jezus nu in onze tijd ‘verblijf houdt’ ? Waar vinden we Jezus, waar vinden we God nu? In onze wereld, in ons leven?
Wat doet dit met ons als we deze plek gevonden hebben?

Wandelen
Graag nodig ik ieder van jullie uit om een keer samen een wandeling te maken. Dat kan een  uurtje zijn, maar ook gerust iets langer.
Tijdens een wandeling kom je tot andere gesprekken dan als je in de keuken, huiskamer of in mijn kamer in de kerk zit.
De wandeling kan persoonlijk worden ingevuld, gewoon kijken wat er aan de orde komt in de ontmoeting, bespreken van een persoonlijk onderwerp of een meditatieve wandeling aan de hand van een korte tekst. Ook is het mogelijk een stukje van de ‘pelgrimsroute in ontwerp’ te lopen die op dit moment in en om Markelo en Goor wordt ontwikkeld.
Laat het me weten wanneer je samen op pad wilt, bel me op 0547-388647 of stuur een mailtje wim.dejong@hetnet.nl

Stiltecentrum en Gedachtenisplek
Al enige tijd is een werkgroep bezig met de plannen voor een stiltecentrum en gedachtenisplek onder de toren. Bij het kerkblad van vorige week is een bijlage met de hiervoor plannen bijgevoegd. Op de website van de kerk staan ook enkele foto’s.
Het is de bedoeling om zoveel mogelijk reacties op te halen. Deze reacties zullen worden meegenomen in de voorbereiding van de gemeenteavond op 17 februari. (datum onder voorbehoud)

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Gebed uit Iona

Breng ons van de dood naar het leven,
van bedrog naar waarheid.
Breng ons van wanhoop naar hoop,
van angst naar vertrouwen.
Breng ons van haat naar liefde,
van oorlog naar vrede.
Moge vrede ons vervullen, onze wereld, alles en allen.
Vrede, vrede vrede.

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong