Nieuwsbrief 21 oktober

In de afgelopen periode is helaas het aantal corona-besmettingen in Nederland flink gegroeid.
Vorige week tijdens de herfstvakantie zijn daarom de coronamaatregelen in Nederland weer verder aangescherpt om de stijgende lijn in het aantal besmettingen terug te dringen.
Voor ons als Hofkerk betekende dit dat we helaas de maaltijden en de inloop tijdelijk moesten stoppen.
Alle bezoekers zijn gebeld en met hen zal door de vrijwilligers in de komende periode het contact telefonisch worden voortgezet.
Een tegenvaller maar laten we hopen dat het niet van al te lange duur zal zijn.

We merken dat de corona-besmettingen, anders dan in het voorjaar, dichterbij zijn.
En dat geldt ook voor mij persoonlijk. Omdat ik in contact ben geweest met iemand met corona ben ik op dit moment in quarantaine.
Gelukkig kan ik veel met de telefoon en de computer, maar het is best moeilijk omdat je graag daar wilt zijn waar je denkt nodig te zijn.
Bijzonder fijn te merken dat collega’s snel en spontaan het werk van je overnemen.
En ook alle aanbod om boodschappen te doen of anderszins te helpen.
Dat geeft temidden van deze nare en onzekere periode toch ook een groot gevoel van dankbaarheid.
En verder ben ik zelf niet ziek, dus schroom niet te bellen als je mij wilt spreken. Mailen mag natuurlijk ook.

Olijfboom op kerkplein
Graag herhaal ik een gedeelte van mijn woorden die ik in het kerkblad schreef over de olijfboom op het kerkplein:
“Juist met die gevoelens is het goed om weer even bij de olijfboom stil te staan. De stenen te lezen die er liggen: vertrouwen liefde, hoop, wijsheid, humor, troost …
Woorden die mensen op de stenen hebben geschreven en in de praktijk willen brengen, elkaar toewensen. Woorden die verwijzen naar het grote verhaal van God en mensen.
De olijfboom van hoop en verwachting is geen teken dat ons niets zal overkomen, maar een teken dat God met ons meetrekt ook door dit dal van corona heen,
dat wat er ook gebeurt we toch telkens mogen horen dat er licht is, dat we grond onder de voeten krijgen, dat er handen onder ons leven zijn gevouwen.
Dat we daarmee op weg kunnen de komende tijd, door de corona-periode heen, voor elkaar zorgend, elkaar tot een zegen zijn.”

Kerkdiensten
Zoals al eerder aangegeven kunnen we in de komende tijd kerkdiensten houden met maximaal 30 bezoekers (exclusief medewerkers).
Daarbij is er wel kindernevendienst!

Elke zondag wordt er één wijk uitgenodigd
25 oktober         wijk C Whee – west
1 november     wijk D Whee – oost

Alle kerkdiensten zijn online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Overlijden
Op vrijdag 16 oktober is Dini Pluimers overleden. Ze is maar kort ziek geweest en de laatste week is ze snel achteruit gegaan.
Een enorm gemis voor Jan en hun kinderen en kleinkinderen. Nog maar zo kort geleden werd ze opnieuw oma.
Maar ook een gemis voor haar familie en alle anderen bij wie ze betrokken was. En dat geldt ook zeker voor ons als kerkgemeenschap.
Boven haar rouwkaart staan de woorden: “Ik heb goed geleefd”. Haar leven was goed, tov (om het in bijbelse woorden weer te geven).
Een ’tov’ leven dat ze in zorg en liefde heeft gedeeld met velen.
Dinie is 75 jaar geworden.
Vanwege mijn quarantaine kan ik helaas de afscheidsdienst niet leiden. Gelukkig is ds. Ary Braakman bereid dit van mij over te nemen.
De afscheidsdienst in kleine kring is op vrijdag 23 oktober om 11.15 uur in de Hofkerk en te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Zondag 25 oktober Peuter Kleuterviering
Voor de peuters en de kleuters en hun (groot)ouders is er op zondag 25 oktober om 16.00 uur een Peuter Kleuterviering.
Deze viering heeft als thema: Zo Mooi! en wordt geleid door Hanneke Caron. Inloop (met mondkapje) vanaf 15.45 uur.

Avondgebed iedere dinsdag 19.30 uur
Iedere dinsdagavond van 19.30 – 20.00 uur is er een avondgebed.
Tijdens dit avondgebed is er ruimte voor stilte en bezinning. Bij de gebeden is er voor iedereen de gelegenheid een kaars aan te steken.
Voor de lezingen maken we gebruik van het leesrooster van Taizé.

Dag van de Dialoog 5 november (bericht van werkgroep Dag van de Dialoog)
Dit jaar vanwege de corona helaas zonder maaltijd in kleine groepen, maar wel met theatervoorstelling Friends To Be… van Stichting Op Roet uit Hoorn.
Oost ontmoet west en visa versa. Wat gebeurt er als een Arabier een Westerling tegenkomt.
Twee acteurs uit verschillende culturen onderzoeken of zij vrienden kunnen worden. Ondanks of dankzij alle verschillen.
Wat moet er gedeeld worden om elkaar te verstaan. Om te leren. En hoeveel water doe je dan bij de (alcoholvrije) wijn?
Het gaat over respect, identiteit, waarden en normen, participatie en voedt de discussie over burgerschapsvorming.
De voorstelling begint om 19.30 uur en is ook online te zien op  via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor
Er zijn vanwege de corona-maatregelen maar echter 30 stoelen beschikbaar. Meld u aan voor gratis kaarten. We proberen de stoelen zo goed mogelijk te verdelen onder mensen uit verschillende culturen in Goor.
Maar de voorstelling is in ieder geval online te volgen. e-mail: goorindialoog@gmail.com   website:www.kleurrijkindehof.nl

Als werkgroep Dag van de Dialoog hebben we deze interculturele voorstelling ook aan de Scholengemeenschap Waerdenborch aangeboden.
Hier zijn op de locatie Goor twee optredens gepland in de middag van 5 november voor alle derde klassers van MAVO, HAVO en VWO.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten ontbreken willen wij u vragen om de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld delen wij de opbrengst

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Vrede en alle goeds,
ds. Wim de Jong