Nieuwsbrief 22 februari

Coronamaatregelen
Vanaf 25 februari zijn ook voor de kerkdiensten en de overige kerkelijke activiteiten de beperkende maatregelen opgeheven. Wel is de kerkzaal van de Hofkerk zo ingericht dat ieder die dat op prijs stelt genoeg afstand kan houden. Ook blijven de basisadviezen gelden, zoals  geen handen geven en bij klachten thuis te blijven.
Ds. Marco Batenburg, preses generale synode van de Protestantse Kerk schrijft: “Ik hoop en bid dat het gemeenteleven weer met enthousiasme wordt opgestart. De kerk is niet alleen de plek waar we God ontmoeten, maar ook elkaar. De geloofsgemeenschap is essentieel voor ons geloofsleven.”

Uiteraard zijn alle kerkdiensten online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Een slinger van verhalen – ook jouw verhaal
In de veertigdagentijd voor Pasen maken we in de kerk een slinger van verhalen: de bijbelse verhalen die ons meevoeren en voorbereiden op het Paasfeest én verhalen van mensen van nu, van jong en oud. De verhalen op weg naar Pasen zijn niet allemaal feestverhalen. Ze gaan door alle facetten van het leven heen. Maar het wordt pas echt feest als alle verhalen klinken, van vreugde én van pijn, als alles er mag zijn. De bijbelse verhalen zijn verhalen van God en mensen en die verhalen gaan door. We herkennen ze in ons eigen leven.

Daarom doen we een oproep aan allen om aan de feestslinger van verhalen een eigen verhaal te hangen. Dat mag en kan van alles zijn: een vrolijk verhaal, een droevig verhaal, een hoopvol verhaal. Met foto’s, plaatjes of tekeningen wordt het verhaal nog beeldender. En gebruik zo mogelijk gekleurd papier. Neem het verhaal in de veertigdagentijd mee naar de kerk en we hangen het aan de slinger.

Leiding Kindernevendienst
ds. Wim de Jong

Twee Veertigdagenkalenders
De Petrus-veertigdagentijdkalender 2022 daagt je uit tot bezinning in de veertig dagen op weg naar Pasen. ‘Alles komt goed?!’ is het thema van deze kalender. Voor veel mensen is dat misschien moeilijk te geloven. Tegelijk zijn het woorden van hoop: God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet, een toekomst die van Hem is. Hij vraagt ons daar nu al iets van te laten zien, in het geloof dat alles goedkomt.
Te bestellen via: https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender

De veertigdagenkalender van Joke van der Velden, heeft als thema ‘roept u maar’.‘Wij mogen in vrijheid roepen maar soms komt er een Stem van de andere kant die roept,’ zo
schrijft ze. Dit bedoelt ze ruim. Het is namelijk ‘een gevoel te worden aangesproken,
opgeroepen of aangespoord. In de kalender treft u vier versies van het Onze Vader aan, omdat je op allerlei manieren tot  God kunt “roepen”.’
Daarnaast bevat de Veertigdagenkalender zoals altijd gebeden, gedichten, verhalen en
vier vegetarische recepten. Ook zijn er enkele bladzijden met allerlei uitspraken,
wijsheden en gedachten. Joke legt uit: ‘Hiermee wil ik een te gemakkelijk “roept u
maar” voorkomen.’ Bij het samenstellen van de kalender kreeg Joke hulp van ds. Corrie
Jacobs die enkele teksten schreef en ds. Jantine Heuvelink die de jongerenbijdragen
verzorgde. De prijs van de kalender bedraagt € 3,50 en is te  bestellen via e-mail ds.jvdvelden@planet.nl of info@vrijzinnig.nl of via de website www.vrijzinnig.nl

Kruisweg in de Hofkerk
In 2019 maakten veertien kunstenaars een kruisweg met veertien staties. Iedere kunstenaar, waarvan een aantal lid van onze gemeente, gaf een eigen beeld aan het verhaal van lijden en opstanding van Jezus, soms realistisch en dan weer abstract, de één met een schilderij, de ander met een keramiek of andere opstellingen. Korte meditatieve teksten verbinden de verschillende werken. De bezoeker wordt uitgenodigd om tijdens een rondgaan door de Hofkerk bij de beelden zijn of haar eigen betekenis te geven aan dit bijzondere Bijbelverhaal.

Van 18 maart  – 16 april is deze kruisweg weer opgesteld in de Hofkerk en te bezoeken op
donderdag van 10.00 – 12.00 uur
donderdag t/m zaterdag van 13.30 – 16.30 uur
zondag van 11.30 – 16.30 uur
De entree is vrij. Er is een catalogus beschikbaar voor € 2

Gastheren en gastvrouwen gevraagd
Voor de ontvangst van bezoekers aan de Kruisweg zoeken we nog gastvrouwen en gastheren, die een paar uur per week aanwezig willen zijn.
Opgave kan bij ds. Wim de Jong, wim.dejong@hetnet.nl

Inloop
Elke donderdag is er inloop in de Klokkenkamp van 10.00 – 11.30 uur voor een kop koffie of thee, ontmoeting en een luisterend oor.
Ook is de stilte- en gedachtenishoek in de Hofkerk open voor een ogenblik stilte en/of het aansteken van een kaarsje.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545
t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten,
en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Zoekend naar Toekomst

Zoekend naar toekomst
tast ik, God,
naar U.

Ik weet niet hoe ik verder moet – U weet een weg, altijd
ik word belaagd door leugens – U kent de waarheid
ik word bedreigd door de dood – U bewaart mijn leven
ik zie geen hand voor ogen – U ontsteekt mijn licht.

Ik kom om van de honger – U deelt met mij Uw brood
ik sterf van de dorst – U schenkt mij levend water
ik ben bang voor dieven en rovers – U sluit mijn deur
ik dwaal bij U vandaan – U blijft de goede herder.

Draag ik geen vrucht – U bent mijn wijnstok
en als mijn lichaam vergaat
bent U mijn opstanding,
mijn leven.

Zoekend naar toekomst
ben ik thuis, mijn God –
bij U.

André F. Troost
uit: U die mij voorgaat, gebeden voor onderweg (Petrus)

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong