Nieuwsbrief 24 december

Kerst 2021

Te midden van het duister van onze wereld
het duister van corona, onvrede, angst voor de toekomst
te midden van het duister van ons eigen leven
het duister van teleurstelling, verdriet, boosheid, onmacht
gaat een nieuw licht schijnen
en wordt hoop opnieuw geboren

Ondanks lockdown en afstand,
ondanks online diensten in plaats van feestelijke kerstdiensten
met ontmoeting en samenzang,
vieren we dat God bij ons mensen is komen wonen
en ons leven deelt
ons leven in een nieuw licht zet.
Licht dat ons verbindt met elkaar

Iedereen is van harte uitgenodigd om dit feest op afstand met ons te delen in de volgende online diensten

Vrijdag 24 december Kerstavond online 21.00 uur
Het thema van deze kerstavonddienst is: “Hoop, opnieuw geboren. Voor allen die het toen hoorden én nu horen”.
Een oud verhaal, maar juist nu in een onzekere tijd, sterk actueel. Kan ook nu de hoop opnieuw geboren worden, hoe klein, hoe kwetsbaar ook?
Naast de bekende kerstliederen horen we ook twee verrassend inspirerende (nieuwe) liederen.

Zaterdag 25 december Kerstmorgen online 10.00 uur
“Licht dat gaat schijnen in de duisternis” is het thema van deze kerstmorgendienst. Stond tijdens het kinderkerstfeest de ezel centraal,
deze morgen is dat het roodborstje. We komen dit kleine felgekleurde vogeltje op veel kerstkaarten tegen. En dat is niet voor niets.
Op een bijzondere manier helpt het ons het geheim van het kerstkind te begrijpen.
En natuurlijk is ook Lucas er weer met zijn plakboek. Mooie foto’s van het kind in de kribbe en de herders op het veld.
Maar ook een bijzondere aandacht voor engelen.

Zondag 26 december 2e Kerstdag online 10.00 uur
Voorganger ds. Oane Reitsma.

Vrijdag 31 december Oudejaarsviering  online 16.00 uur
Voorganger ds. Egbert van Houwelingen.

Zondag 2 januari online 10.00 uur
De eerste zondag in het nieuwe jaar is Epifanie, de verschijning van de Heer.
We horen het bekende verhaal van de wijzen uit het Oosten, die op zoek zijn naar de nieuwe koning. En wij mogen mee op reis.

De diensten zijn te volgen  op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor/events/

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545
t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten,
en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Ik wens ieder gezegende kerstdagen met ieder die je lief is, sterkte in ieders persoonlijke situatie
en vrede en alle goeds voor het nieuwe jaar
ds. Wim de Jong