Nieuwsbrief 25 februari

Veertigdagentijd – op weg naar Pasen
De lente lijkt al begonnen. Na een week van sneeuw en ijs is het nu prachtig lenteweer. Het is heerlijk om buiten te zijn. Even in de zon zitten, een stuk wandelen of fietsen en genieten van de zingende vogels. Het geeft nieuwe energie en geeft uitzicht op het voorjaar dat gaat komen.

En ook even wat meer lucht door de versoepelingen van de corona-maatregelen: Eindelijk de wilde bos haar er weer af, jongeren die weer een aantal uren per week naar school toe kunnen, iets meer ruimte voor winkels. We weten dat we er nog niet zijn, dat de corona nog niet op zijn retour is, maar het geeft wel nieuwe moed, perspectief.

We zijn op weg naar Pasen. In de kerk zijn de thema’s van de diensten zo opgebouwd dat aandacht voor zorgen en de moeilijke kant van het leven worden afgewisseld met momenten van uitzicht, van even opgetild zijn. En daarmee kunnen en mogen we het uithouden. Uitzicht op een nieuw begin. Als samenleving in deze moeilijke tijd , maar ieder van ons in ons eigen persoonlijke leven. Momenten van uitzicht misschien die meer doen dan ons even optillen uit de soms harde werkelijkheid, maar ons veranderen, anders maken.

Kerkdiensten
Alle kerkdiensten vanuit de Hofkerk zijn uitsluitend online en  te volgen op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor/events/
Graag ontvang ik intenties voor de voorbeden.

Zondag 28 februari 2e zondag 40dagentijd
Het thema van deze zondag is: De weg van liefde,  van vluchtheuvel tot nieuw begin.
Het thema is ontleend aan de ontmoetingen op de berg van Elia met de Eeuwige (1 Koningen 19) en Jezus met Mozes en Elia (Marcus 9: 2 – 10).
Beide ervaringen lijken een wezenlijke verandering te brengen. Bij Jezus niet alleen een zichtbare gedaanteverwisseling (transfiguratie)
maar vanaf dat moment richt hij zijn blik op Jeruzalem, op het naderende Paasfeest.
Kennen ook wij ervaringen die ons leven veranderen, in een nieuw licht zetten?

Vanuit de zeven werken van barmhartigheid staat centraal: dorstigen te drinken geven
Aandacht voor de pioniersplekken in Nederland, waar nieuwe vormen van kerkzijn ontstaan (zie ook bericht hieronder)
We beginnen de dienst met een prachtige lied “Vluchtkerk – met open armen’ gemaakt door de ‘Schrijvers voor gerechtigheid” n.a.v. het kerkasiel van vluchtelingen.

En met de kinderen doen we weer een paar stappen op de Levensweg en ontvangen we post van Rainbow. Rainbow die weer een week bij één van de gezinnen heeft gelogeerd.

We zijn weer benieuwd naar de verhalen en foto’s.

Paasgroetenactie (werkgroep kerk en samenleving en diaconie)
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten
aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding
van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie,
‘Ik ben er voor jou’, werd de verbondenheid van de gemeente binnen de muren met de gemeente daarbuiten uitgebeeld in een prachtig kunstwerk.

Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie.
Om de Paasgroetenactie coronaproof te organiseren hebben we deze actie op de volgende wijze geregeld:
1.    U bedenkt een mooie en bemoedigende paasgroet voor iemand die in de gevangenis zit.
Voorbeelden van paasgroeten kunt u vinden op: https://www.protestantsekerk.nl/thema/paasgroetenactie/ onder het kopje ‘Veelgestelde vragen’.
2.    U stuurt deze Paasgroet door middel van een email naar Driesje van Huffelen (werkgroep ‘Kerk en samenleving’), emailadres: driesje@vanhuffelen.net
3.    U vermeldt in de email altijd uw naam bij de Paasgroet, bijvoorbeeld Annie (of Jan) Pietersen, maar nooit andere gegevens zoals straatnaam, woonplaats en dergelijke.
4.    Leden van de werkgroep ‘Kerk en samenleving’ zullen uw Paasgroet op een kaart schrijven en deze kaart doorsturen naar een gevangene.
5.    Verstuur uw email voor zondag 21 februari (1e zondag 40dagentijd).
6.    Wilt u meer informatie over deze actie of wilt u zelf een kaart bestellen/schrijven/verzenden, kijk dan op:
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/organiseer-de-paasgroetenactie-2021-coronaproof-in-uw-gemeente/

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat.
Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt,
de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
Het doet goed als men je door een kaart een hart onder de riem steekt.

We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten ontbreken willen wij u vragen om de collecte over te maken
via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld delen wij de opbrengst

Bericht van Kerkinactie – Voor iedereen een kerk
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving.
Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap
waarbij de boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt.
De afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. Zoals Seinpost Slinge in Rotterdam:
een open en betrokken community rondom het christelijk geloof, waar veel mensen komen met gebroken levens,
kwetsbaar en in moeilijke omstandigheden. Met verschillende activiteiten, zondags en doordeweek,
zet Seinpost Slinge zich in voor het welzijn in de wijken Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam.

Met uw bijdrage aan de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en nieuwe vormen van kerk-zijn.
Geef in de collecte of maak uw gift over via NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. missionair werk februari

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Vluchtkerk – Met Open Armen, van de ‘schrijvers voor gerechtigheid’

Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong

Bijlagen