Nieuwsbrief 25 november

Zondag begint de adventsperiode, de tijd dat we uitkijken en toeleven naar Kerst, de komst van God in onze wereld. Om te begrijpen wat dat voor mij, voor onze wereld betekent, heb ik doorgaans een hele adventsperiode voor nodig. Het is een verwachting die in stilte groeien mag.
Tegelijk kijken we ook uit naar de komst van een vaccin, die het begin van het einde van de corona-periode kan betekenen. Voor veel mensen die nu al lange tijd weinig sociale contacten hebben zal dat een hele opluchting zijn. Een collega wenste mij een ‘schone’ adventsperiode toe. Een wens die ik graag doorgeef. Voor ieder een ‘schone’ adventstijd toegewenst!

Kerkdiensten tijdens Advent

Tijdens de kerkdiensten op de Adventszondagen staat het project “Het beste nieuws” voor de kinderen centraal.
Daarom zijn voor deze diensten alle gezinnen met kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar uitgenodigd, naast elke week een andere wijk.
Aan de gezinnen wordt gevraagd zich op te geven, zodat er plaatsen worden gereserveerd. Dit kan bij Sandra Moes, T 0610 787 789,
E fammoes@kpnmail.nl

29 november wijk D Whee – oost  en gezinnen
6 december wijk A Heeckeren – Gijmink en gezinnen
13 december wijk B Centrum – Kevelhammerhoek – buiten Goor en gezinnen
20 december wijk C Whee – west  en gezinnen

Uiteraard zijn alle diensten online te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Peuter kleuterviering 29 november

Op zondag 29 november om 16.00 uur (inloop vanaf 15.45 uur) is er weer een peuter-kleuterviering  met als thema: De boot in!
(Groot)ouders  met kinderen zijn van harte welkom.
Onder leiding van Hanneke Caron

Orgelconcert 28 november ook online te volgen
Het al eerder aangekondigde orgelconcert van Gert van Hoef op zaterdag 28 november is ook online te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor
De aanvangstijden zijn 19.15 uur en 21.00 uur.
Gert van Hoef heeft een afwisselend programma samengesteld van vermaarde componisten met bewerkingen van bekende religieuze liederen.

Avondgebed in de adventstijd
Ook in de adventstijd is er elke dinsdagavond om 19.30 uur een avondgebed,
met aandacht voor de liturgische schikking, een adventslied en gelegenheid om een kaarsje aan te steken.
Vanaf 19.00 uur is de kerk open voor stilte en bezinning.

Stiltecentrum/gedachtenishoek donderdagmorgen
Op donderdagmorgen is het stiltecentrum van de Hofkerk van 10.00 – 11.30 uur geopend. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken, voor een meditatief of stil moment.
Ondergetekende zal zelf ook in de kerk aanwezig zijn. Welkom voor ieder

Adventskalenders
Zowel de Protestantse Kerk (PKN/Petrus) als het Nederlands Bijbelgenootschap hebben dit jaar een adventskalender uitgegeven
Om persoonlijk toe te leven naar kerst. Met elke dag een moment van bezinning en inspiratie
– Nederlands Bijbelgenootschap (NBG), tel. 023 – 514 61 46, email info@bijbelgenootschap.nl
– Protestantse Kerk Nederland/Petrus, tel. 030-8801880, email  info@protestantsekerk.nl

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten ontbreken willen wij u vragen om de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld delen wij de opbrengst.

Hulp gevraagd voor Midden Amerika
“We hebben niets meer. Water, voedsel, er is niets meer, alles is weggespoeld door de orkaan.”
Begin november trok orkaan Eta over Midden-Amerika en twee weken later orkaan IOTA.
Met snelheden van soms meer dan 200 kilometer per uur vernietigde deze orkaan ETA alles wat hij op zijn pad tegenkwam.
Duizenden mensen zijn dakloos geraakt, en er is een groot tekort ontstaan aan water, voedsel en aan beschermingsmiddelen tegen corona.
Helpt u mee om deze noodhulp zo snel mogelijk te kunnen bieden?

Partnerorganisaties in Nicaragua en Guatemala vragen met klem om hulp! In Nicaragua hebben vier organisaties (AMC, Red Afro, CEIBO en TESIS)
de handen ineen geslagen om noodhulp te  bieden in het noordoosten van Nicaragua, de regio waar zij werken en die tevens het meest getroffen is.
Ook in Guatemala trekken vier partnerorganisaties in de zwaargetroffen regio Alta Verapaz samen op om de ergste nood te lenigen (ACJ, El Refugio, Redpaz en Cedepca).
Voor deze noodhulp in beide landen is een bedrag van € 100.000,- nodig (€ 50.000,- per land).

zie verder
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/orkanen-teisteren-midden-amerika-grote-behoefte-aan-voedsel-water-en-medicijnen/

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Adventslied 452

Als tussen licht en donker
de tijd zijn stroom versnelt,
zijn wij in U verzonken,
ons hart raakt niet ontsteld,
Gij leeft en houdt de wacht,
wij hebben niets te vrezen,
de slaap zal ons genezen.
Gij waakt de ganse nacht.

Die lange nacht, die winter
doorstaan wij met geduld;
wij leven ongehinderd,
de dagen zijn vervuld,
Gij hebt het woord volbracht,
dat feilloos staat geschreven
en keert niet ijdel weder.
Uw licht komt na de nacht.

O hemellichaam Jezus,
dat ieder mens verlicht.
Wij staan in U te lezen,
Gij zijt ons vergezicht.
De dageraad breekt aan,
Uw komst is niet te keren.
Wil ons de eenvoud leren,
leer ons Uw toekomst aan.

Vrede en alle goeds,
ds. Wim de Jong