Nieuwsbrief 25 november

Corona maatregelen
Als Hofkerk volgen we het advies vanuit de Landelijke Protestantse Kerk voor de corona maatregelen bij kerkdiensten en kerkelijke activiteiten.
Dit advies bestaat onder meer uit het dragen van een mondkapje tijdens verplaatsingen binnen het kerkgebouw en om ingetogen te zingen. Het hanteren van de 1,5 meter afstandsregel is inmiddels weer verplicht.
De opstelling in de kerkzaal en vergaderruimten is hierop aangepast. Uiteraard gelden daarnaast de regels om handen te ontsmetten bij binnenkomst,
geen handen te geven en bij klachten thuis te blijven. Helaas is koffie/thee drinken na de kerkdienst op dit moment niet mogelijk.
Daarnaast zijn er na 20 uur geen activiteiten en bijeenkomsten mogelijk in De Klokkenkamp.

Zondag 28 november 1e Advent
Het thema van deze dienst is “Licht dat door-breekt”.  In een donkere wereld gaat een eerste kaarsje branden.
We lezen in deze adventsperiode de verhalen over de geboortegeschiedenis van Johannes de Doper en Jezus uit het Evangelie van Lucas.
Op 1e advent horen we over de ontmoeting van de oude man Zacharias met een engel van God (Lucas 1: 1 -25). In zijn doodgelopen leven breekt een nieuw licht door, hoewel hij het nauwelijks kan bevatten en er letterlijk geen woorden aan kan geven. Toch gaat er iets groeien.
Daar ligt wellicht de link ook met ons leven, onze wereld. Wat kan er bij ons gaan groeien?
We gaan niet alleen luisteren naar dit verhaal, maar zien het ook verbeeld door  twee spelers.
Dit ook als onderdeel van het Adventsproject voor de kinderen: Het plakboek van Lucas.

Online dienst volgen
De diensten zijn uiteraard online te volgen  op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor/events/

Crèche
Op verzoek van jonge ouders is er  weer elke zondag crèche voor de allerjongsten. Deze wordt gehouden in de Ripperdazaal.

Liturgische adventschikking: In een Ander Licht
De liturgische schikking van Advent volgt de verhalen uit Lucas. Basis is een opkomende zon, waarvoor de verhalen van de zondag worden verbeeld.
Deze 1e Advent een belofte dat er iets gaat groeien.

Gedroogde grassen,
als stralen van de zon.
– Morgenlicht –
vol verwachting

Peuter-kleuterviering zondag 28 november 16.00 uur (Hanneke Caron)
Voor kinderen met hun ouders of oma of opa, inloop vanaf 15.45 uur.
Thema is: Vissen
En natuurlijk mogen betekenisvolle verhalen hierbij niet ontbreken. Ze hebben ons echt iets te vertellen.
We hebben er eentje uitgezocht en gaan het samen beleven.
Kom je ook? En neem gerust vriendjes of vriendinnetjes mee. hannekecaron8@gmail.com of 0621 813 281.

Avondgebed in de Adventstijd op dinsdagavond
Ook in de adventstijd is er elke dinsdagavond van 19.30 – 20.00 uur een avondgebed, met aandacht voor de liturgische schikking,
een adventslied en gelegenheid om een kaarsje aan te steken.
Iedereen is van harte welkom.

Deze tijd vraagt om heilzaam samenleven
In een online artikel gaat scriba René de Reuver van de Synode van de Protestantse Kerk Nederland in op de huidige polariserende toon in de samenleving en het debat over de mogelijke 2G-maatregel. “Geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus, pleiten wij als kerk voor zorgzaamheid, voor onszelf en voor elkaar.”
Het artikel is te lezen op: https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/scriba-rene-de-reuver-deze-tijd-vraagt-om-heilzaam-samenleven/

Ignatiaanse meditatie in de adventstijd
Ignatiaansbidden.org verzorgt tijdens de adventstijd een digitale retraite. Deze retraite is geschreven door de Jezuïet Jan Stuyt.
Deelnemers krijgen dagelijks een mail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en meditatie- en gebedstips.
Het geheel vormt een innerlijke reis om het mysterie van Advent en Kerst intenser te beleven.
Inschrijven voor deze gratis digitale retraite via www.ignatiaansbidden.org

Adventskalender Petrus (PKN)
Dit jaar staat in de Petrus-adventskalender het bijbelboek Openbaring centraal. Dit boek wil de christenen van toen – en nu – bemoedigen en aansporen om in adventstijd te leven:
Hij komt! In de kalender is bij elke dag een korte overdenking beschikbaar, aangevuld met gebeden, liederen en gespreksvragen.
Gratis aanvragen via https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten,
en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Licht in onze ogen (Lied 463, Sytze de Vries)

Licht in onze ogen, redder uit de nacht,
geldt uw mededogen nog wie U verwacht?

Als der mensen trooster roepen wij U aan:
noem de namelozen met een nieuwe naam!

Herder, wil behoeden wie in ’t duister valt.
Keer hun lot ten goede, Licht, dat stralen zal!

Bloesem in de winter, roze dageraad,
wees ons teken dat de Zon verschijnen gaat!

Regen uw gerechtigheid en bevrucht de aard,
tot de trouw ontkiemt en vrede bloeien gaat!

Kyrie eleison, dat Gij U erbarmt,
onze kille koude met Uw licht verwarmt!

Christe eleison, nog is niet verstomd
ons verlangend roepen dat Gij spoedig komt!

Kyrie eleison, wees genadig,Heer!
Breng ons naar de morgen, wacht niet langer meer!

Vrede en Alle goeds
ds. Wim de Jong