Nieuwsbrief 26 januari

Kerkdiensten
In navolging van het advies van de Protestantse Kerk Nederland is het  weer mogelijk om de kerkdiensten in de Hofkerk te bezoeken
met een maximaal aantal van 50 kerkgangers. Wel gelden hiervoor de volgende richtlijnen:
– ‘aan de deur’ worden de kerkgangers begroet en gevraagd naar de gezondheid. Ook worden namen en telefoonnummers genoteerd.
– mondkapje is verplicht wanneer men zich verplaatst in de kerk.
– er kan ingetogen meegezongen worden met de liederen (we luisteren naar opnamen)
En verder wordt gevraag de reeds bekende en al lang gebruikte coronaregels in acht te nemen.
Uiteraard zijn alle kerkdiensten online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Koffiedrinken na de dienst
Vanaf komende zondag is het weer mogelijk om na de dienst samen koffie en thee te drinken en elkaar te ontmoeten.
Ook hier gelden de bovengenoemde regels met daarbij het dringend verzoek om de stoelen die op 1.5 m staan niet bij elkaar schuiven.

Inloop en maaltijden
Vanaf morgen is er weer elke donderdag inloop in de Klokkenkamp van 10.00 – 11.30 uur voor een kop koffie of thee, ontmoeting en een luisterend oor.
Ook de maaltijden op dinsdag en woensdag worden weer opgestart. Met de deelnemers wordt hierover contact opgenomen.
Ook hier gelden de regels o.a om 1,5 meter afstand te houden en bij verplaatsingen een mondkapje te dragen.

Zondag 30 januari 10.00 uur
Omdat de voorbereidingen met de ouders niet mogelijk waren is er komende zondag geen vierjarigen dienst.
We hopen deze op korte termijn wel te organiseren. Daarom een ‘gewone’ dienst:

Het thema van deze dienst is: Een plek voor God en mensen, ontleend aan de lezingen uit 1 Koningen 8 en Johannes 2: 13 – 25
Waar ontmoeten God en mensen elkaar, waar raakt de hemel de aarde? En hoe ziet zo’n plek er uit? Een stille plek in ons leven,
in onze samenleving?  Een gemeenschap van mensen? Hoe maken we ruimte voor zo’n plek? Is elke plek geschikt?
Jezus veegt de tempel schoon, die vol was met handelaren. Zo ontstond er ruimte, ruimte die nog niet direct wordt gevuld.
Wat zegt dat over onze kerkgemeenschap? Is er genoeg ‘ruimte’ om werkelijk een ontmoetingsplek voor God en mensen te zijn?

Wandelen
Al eerder deed ik de uitnodiging om samen een wandeling te maken. Daar wordt op gereageerd en de eerste wandelingen zijn al gemaakt
en afspraken voor de komende weken staan in de agenda. Maar de uitnodiging blijft staan:
Graag nodig ik ieder van jullie uit om een keer samen een wandeling te maken. Dat kan een  uurtje zijn, maar ook gerust iets langer.
Tijdens een wandeling kom je tot andere gesprekken dan als je in de keuken, huiskamer of in mijn kamer in de kerk zit.
De wandeling kan persoonlijk worden ingevuld, gewoon kijken wat er aan de orde komt in de ontmoeting,
bespreken van een persoonlijk onderwerp of een meditatieve wandeling aan de hand van een korte tekst.
Ook is het mogelijk een stukje van de ‘pelgrimsroute in ontwerp’ te lopen die op dit moment in en om Markelo en Goor wordt ontwikkeld.
Laat het me weten wanneer je samen op pad wilt, bel me op 0547-388647 of stuur een mailtje wim.dejong@hetnet.nl

Stiltecentrum en Gedachtenisplek
Al enige tijd is een werkgroep bezig met de plannen voor een stiltecentrum en gedachtenisplek onder de toren.
Bij het kerkblad van vorige week is een bijlage met de hiervoor plannen bijgevoegd.
Op de website van de kerk staan daarnaast nog meer foto’s www.hofkerkgoor.nl
Het is de bedoeling om zoveel mogelijk reacties op te halen. Reageren kan nog tot 1 februari.
Deze reacties zullen worden meegenomen in de voorbereiding van de gemeenteavond op 17 februari. (datum onder voorbehoud)

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545
t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten,
en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Huis om stil te zijn

Uit straten ronkend en rumoerig
heb ik een weg, een plek gezocht;
ik vond, het hart beklemd en roerig,
een huis gebouwd uit ademtocht.

Uit woordenvloed ben ik gekomen,
genaderd tot de bron van rust;
niet om er zomaar weg te dromen
maar stil te zijn naar hartelust.

Hier klinkt de taal niet angstaanjagend
en daal ik tot mijn wezen in,
in stilte die bevrijdt, ontwapent:
een stem die spreekt van dieper zin.

Het veilig masker mag doormidden,
ik toon mezelf een waar gezicht;
terwijl – geopend – handen bidden:
ontvangend, weerloos, vederlicht.

Ik voel me als herdacht, herboren –
het eelt, de ziel opnieuw doorbloed;
ik ga, weer mens als ooit tevoren,
de wereld anders tegemoet.

Eppie Dam

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong