Nieuwsbrief 28 oktober

Vanuit de pastorie in quarantaine-rust nieuws vanuit de Hofkerk.

In de eerste plaats hartelijk dank voor alle reacties en bemoedigingen op het bericht dat ik tot komend weekend in quarantaine moet blijven. Gelukkig kan er veel met telefoon en computer en mijn dagen zijn goed gevuld. Maar ik kijk er naar uit om volgende week het erf weer te verlaten.

Gisteren werd duidelijk dat de huidige maatregelen tot in december zullen gelden. We zullen er rekening mee moeten houden dat Kerst ook nog binnen de maatregelen zal vallen. Het zal dan een andere Kerst worden dan anders…

Kerkdiensten
Zoals al eerder aangegeven kunnen we in de komende tijd kerkdiensten houden met maximaal 30 bezoekers (exclusief medewerkers).
Elke zondag wordt er één wijk uitgenodigd:
8 november wijk A Heeckeren – Gijmink en gezinnen
15 november wijk B Centrum – Kevelhammerhoek – buiten Goor
22 november wijk C Whee – west (10.00 uur en 16.00 uur)
29 november wijk D Whee – oost  en gezinnen

8 november gezinnen met kinderen welkom
Op zondag 8 november zijn alle gezinnen met kinderen in de kindernevendienst leeftijd welkom (naast kerkbezoekers uit wijk A).
Dit geldt ook voor de vier adventszondagen vanaf 29 november. Omdat we deze weken per wijk uitnodigen zijn er steeds maar weinig kinderen in de kerk en dus ook in de kindernevendienst. Daarom een aantal zondagen waarin we gezinnen met kinderen uit alle wijken uitnodigen, zodat er dan wat meer kinderen in de nevendienst zijn.

22 november twee gedachtenisdiensten 10.00 uur en 16.00 uur
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar zijn er twee kerkdiensten, zodat er genoeg ruimte is voor de familieleden van de overledenen. Zij hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen om zich voor één van de twee diensten aan te melden. Daarnaast zijn in beide diensten kerkbezoekers uit wijk C welkom.
Alle kerkdiensten zijn online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Zondag 1 november Oogstdienst en bevestiging ambtsdragers
Komende zondag worden drie nieuwe ambtsdragers bevestigd: Jan Daling als ouderling-koster, Jitske van der Veen als ouderling-pastoraat en Hanneke Caron als jeugdouderling. Tevens is het oogstdienst. In de dagen voorafgaand worden er door de diaconie fruittasjes bezorgd bij ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid.
Thema van de dienst is: Terug naar de basis.
We lezen het verhaal uit Matteüs 20: 1 – 16 over de werkers in de wijngaard. Een verhaal dat blijft boeien over beschikbaarheid, verantwoordelijkheid en dagelijks brood. Maar waarin we ook terugverwezen worden naar de basis: Hoe zijn we begonnen met elkaar?

Dinsdag 3 november Avondgebed Dankdag gewas en arbeid
Het wekelijkse avondgebed op dinsdagavond zal op 3 november in het teken staan van de dankdag voor gewas en arbeid.
Andere jaren is er op de eerste woensdagavond van november een avondgebed in het buurthuis van Elsenerbroek, maar vanwege de coronamaatregelen gaat dit helaas niet door.
Het avondgebed is van 19.30 – 20.00 uur.
Tijdens dit avondgebed is er ruimte voor stilte en bezinning. Bij de gebeden is er voor iedereen de gelegenheid een kaars aan te steken.
Voor de lezingen maken we gebruik van het leesrooster van Taizé.

Jeugdprogramma Bunker weer van start
Op vrijdag 30 oktober wordt een start gemaakt met het nieuwe seizoen van de Bunker voor jongeren van 12 – 16 jaar. Samen met de vaste vrijwilligers zal jeugdwerker Hanneke Caron hierin een grote rol spelen. Deze vrijdag wordt er begonnen met Escape room. Het aantal aanmeldingen is veelbelovend.

Dag van de Dialoog 5 november (bericht van werkgroep Dag van de Dialoog)
Dit jaar vanwege de corona helaas zonder maaltijd in kleine groepen, maar wel met theatervoorstelling Friends To Be… van Stichting Op Roet uit Hoorn. Oost ontmoet west en visa versa. Wat gebeurt er als een Arabier een Westerling tegenkomt. Twee acteurs uit verschillende culturen onderzoeken of zij vrienden kunnen worden. Ondanks of dankzij alle verschillen. Wat moet er gedeeld worden om elkaar te verstaan. Om te leren. En hoeveel water doe je dan bij de (alcoholvrije) wijn? Het gaat over respect, identiteit, waarden en normen, participatie en voedt de discussie over burgerschapsvorming.
19.30 uur Hofkerk Goor, Diepenheimseweg 2
De voorstelling is online te zien op  via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Als werkgroep Dag van de Dialoog hebben we deze interculturele voorstelling ook aan de Scholengemeenschap Waerdenborch aangeboden. Hier zijn op de locatie Goor twee optredens gepland in de middag van 5 november voor alle derde klassers van MAVO, HAVO en VWO.

Orgelconcert 28 november in de Hofkerk
Er gaat, onder voorbehoud van Corona, iets bijzonders gebeuren op zaterdagavond 28 november a.s. in de Hofkerk!
Van 19.30 uur tot 20.45 uur en van 21.00 en 22.15 uur geeft de landelijk bekende YouTube-organist Gert van Hoef een orgelconcert in de Hofkerk in Goor. Het concert is te bezoeken voor maximaal 60 muziekliefhebbers . De entreeprijs is gratis, maar aan het einde van het concert mag u de waarde van het concert omzetten in een vrije gift.
Er is vanwege de Corona maatregelen geen koffie of en drankje vooraf, dus u bent mooi op tijd weer thuis. Aanmelden kan via André Bouma via abouma1968@gmail.com en let op: vol is ook echt vol!

Gert van Hoef heeft al vele prijzen in de wacht gesleept. In 2009 won hij de 1e prijs van het Interclassicmusic Orgelconcours. In 2010 won hij het Feike Asma concours bij Johannus Orgelbouw. In 2015 heeft Gert het Govert van Wijn Orgelconcours gewonnen in de Groote Kerk te Maassluis. Op 21 juni 2017 heeft Gert eindexamen gedaan op het majestueuze Müller-orgel in de St. Bavo te Haarlem. Dit betreft het eindexamen orgel voor zijn ‘Bachelor’ diploma in muziek (orgel).De jury was zeer onder de indruk en kende hem een score toe van 8,5 punten (uit 10). Gert heeft inmiddels meer dan 87.000 abonnees op zijn YouTube-kanaal. Zijn orgelfilmpjes worden ontzettend veel bekeken in zowel binnen- als buitenland. Gert heeft een afwisselend programma samengesteld van vermaarde componisten met bewerkingen van bekende religieuze liederen. Luistert u ter inspiratie dit lied eens af: https://www.youtube.com/watch?v=yKG5yIgIFmI en laat u overtuigen van de kwaliteiten van deze Orgelvirtuoos!

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten ontbreken willen wij u vragen om uw bijdrage aan de collecte over te maken via bankrekening NL44SNSB0927950545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld delen wij de opbrengst.

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Moge de weg je zeggen:
volg me maar
Moge de ster je zeggen:
richt je vaart op mij
Moge de grond je zeggen:
bezaai me.
Moge het water je zeggen:
drink me
Moge het vuur je zeggen:
warm je
Moge de boom je zeggen:
schuil in mijn schaduw
Moge de vrucht je zeggen:
pluk me, eet me.
En als je de weg kwijtraakt;
geen vaste grond meer vindt
en dreigt te verdrinken;
Als het vuur is gedoofd en je kou lijdt
in een nacht zonder sterren;
als de bomen kaal zijn
en je honger en dorst hebt,
Dan moge zijn STEM je zeggen:
Wees niet bang, Ik zal er zijn.

(Frans Cromphout)

Vrede en alle goeds,

ds. Wim de Jong